Cultiu a blastocist a Barcelona

Cultiu a blastocist a Barcelona
Cultiu a blastocist:<br>En què consisteix?

Cultiu a blastocist:
En què consisteix?

El cultiu a blastocist consisteix a mantenir els embrions en cultiu al laboratori fins que assoleixen l’estadi de blastocist, en el dia 5 del seu desenvolupament.

Per a poder realitzar el cultiu a blastocist amb èxit, és important comptar amb un laboratori d’última generació i un equip de biòlegs qualificats que garanteixin que els embrions puguin seguir desenvolupant-se sense dificultats.

Quins avantatges té el cultiu a blastocist?

Quins avantatges té el cultiu a blastocist?

La transferència d’embrions en estadi de blastocist ha demostrat augmentar considerablement les taxes d’embaràs si les comparem amb les de la transferència a dia 2 o 3 del desenvolupament dels embrions. Això es deu al fet que es realitza una millor selecció dels embrions que es transferiran.

Habitualment, no tots els embrions arriben a l’estadi de blastocist ja que hi ha embrions que no tenen prou qualitat per produir un embaràs. Per contra, els embrions que arriben a l’estadi de blastocist el dia 5 són els que més possibilitats tenen d’aconseguir un embaràs.

Transferència i congelació de blastocists

Transferència i congelació de blastocists

Quants embrions s’han de transferir en estadi de blastocist?

El cultiu a blastocist ens permet seleccionar embrions amb un major potencial d’implantació, per la qual cosa podem tenir una conducta més conservadora a l’hora de decidir el nombre d’embrions que transferirem. Tot dependrà de la història clínica de cada pacient, però en casos de bon pronòstic la recomanació serà sempre la de transferir un únic embrió.

Resultats positius

Quin és el percentatge d’èxit de la transferència de blastocists?

La transferència d’un únic embrió en estadi de blastocist ofereix altes possibilitats d’embaràs i redueix les possibilitats de tenir un embaràs múltiple.

Es poden congelar embrions si cultivem a blastocist?

Amb el cultiu a blastocist tindrem menys embrions per congelar, però de més qualitat. La taxa de supervivència dels embrions congelats en estadi de blastocist és molt elevada, fet que augmenta les possibilitats d’aconseguir un embaràs.

Demana visita