Vols saber quin significat té una reserva ovàrica baixa?

Vols saber quin significat té una reserva ovàrica baixa?

La reserva ovàrica és la capacitat dels ovaris per produir òvuls després de ser estimulats. La reserva ovàrica es correlaciona amb l’edat de la dona, mantenint-se estable fins als 35 anys i disminuint progressivament a partir d’aquest moment. La reserva ovàrica dependrà de cada cas individual, raó per la qual s’haurà d’analitzar en totes les dones amb problemes d’esterilitat.

Què puc fer si tinc una baixa reserva ovàrica?

El tractament quan hi ha una reserva ovàrica baixa dependrà dels antecedents de la parella, dels resultats de la resta de les proves diagnòstiques i, sobretot, de l’edat de la dona. En els casos de reserva ovàrica molt baixa en els quals no és possible obtenir òvuls propis, el tractament indicat és la donació d’òvuls.

Aspectes relacionats amb la reserva ovàrica

A continuació, t’expliquem amb detall diferents aspectes d’interès relacionats amb la reserva ovàrica.

Factors que afecten la reserva ovàrica

De què depèn la reserva ovàrica?

La reserva ovàrica de la dona està determinada genèticament. Durant el desenvolupament embrionari es generen tots els fol·licles que la dona utilitzarà al llarg de la seva vida reproductiva.

Durant la fase inicial del cicle ovàric es recluten molts fol·licles per a que finalment se seleccioni un que és el que produirà l’ovulació. La resta dels fol·licles reclutats es perdran i així disminuirà la reserva ovàrica de mica en mica fins al moment de la menopausa.

Hi ha situacions que poden disminuir la reserva ovàrica de la dona. S’ha de posar especial atenció davant de qualsevol tipus de cirurgia dels ovaris i de l’ús de determinats medicaments com els antineoplàsics. Per aquest motiu, es recomana ser molt conservadors amb les intervencions quirúrgiques en els ovaris i intentar evitar-les en la mesura del possible. En el cas de tractaments antineoplàsics la recomanació és la de congelar òvuls sempre que sigui possible, ja que en molts casos aquests tractaments acaben destruint totalment la reserva ovàrica i anul·lant les possibilitats d’aconseguir un embaràs amb els propis òvuls.

Com afecta l’edat a la reserva ovàrica?
L’edat és el factor més important relacionat amb la reserva ovàrica, que es manté estable fins als 35 anys i disminueix progressivament a partir d’aquest moment.
És important analitzar sempre la reserva ovàrica de la dona independentment de la seva edat, ja que podem trobar dones joves amb una reserva ovàrica baixa i dones de més de 40 anys amb una reserva ovàrica normal.

Marcadors de reserva ovàrica

Hormona antimülleriana (AMH)
L’AMH és una hormona que es produeix a l’ovari i reflecteix la quantitat de fol·licles disponibles. Ens permet valorar tant la reserva ovàrica baixa com el risc d’hiperestimulació en un tractament. Té l’avantatge que es pot determinar en qualsevol moment del cicle.
Recompte de fol·licles antrals per ecografia
El recompte de fol·licles antrals es realitza al principi del cicle i ens mostra els fol·licles que estan preparats per respondre a una estimulació hormonal en aquest cicle. El seu avantatge és que es realitza fàcilment a la consulta amb una ecografia.
FSH i estradiol basal
L’estudi de l’FSH i estradiol basals es realitza sempre a l’inici del cicle i cal determinar les dues hormones per poder valorar la reserva ovàrica. Té el desavantatge que cal esperar a un moment determinat del cicle per tal de realitzar l’analítica. Encara que els seus valors poden variar entre cicles el pronòstic vindrà determinat pel resultat més alt de l’FSH.
Estimulació hormonal dels ovaris
S’ha de tenir en compte que els resultats de les proves de reserva ovàrica són orientatius i que s’han d’analitzar en el conjunt de la història clínica de la pacient. Malgrat aquests marcadors de reserva ovàrica, la forma més fiable de conèixer-la és sotmetent els ovaris a una estimulació hormonal.
Demana visita