Donació d'ovuls a Barcelona

Donació d'ovuls a Barcelona

Comprèn la ovodonació pas a pas.

Què és la ovodonació?

La ovodonació és el tractament de reproducció assistida mitjançant el qual es fecunden òvuls d’una donant (amb el semen de la parella o d’un donant) al laboratori.

Quines són les fases del procés?

La ovodonació consta de tres fases principals:

Sincronització amb la donant
Sincronització amb la donant
Preparació endometrial + controls ginecològics
Preparació endometrial + controls ginecològics
Obtenció d’òvuls de donant + mostra de semen<br>Fecundació <i>in Vitro</i> + embrions en cultiu 5 dies
Obtenció d’òvuls de donant + mostra de semen
Fecundació in Vitro + embrions en cultiu 5 dies
Transferència d’embrions
Transferència d’embrions

Com es realitza el tractament?

T’expliquem tot el que et cal saber.

Informació general

Quan està indicada la ovodonació?

La recepció d’òvuls està indicada en els casos en què la dona no pugui aconseguir un embaràs amb els seus propis òvuls. Les causes més freqüents són:

 • Edat avançada
 • Baixa qualitat dels òvuls
 • Baixa reserva ovàrica després de fallades repetides de fecundació in vitro
 • Malalties genètiques
 • Quines proves prèvies són necessàries?

  Per accedir a una ovodonació cal fer una sèrie de proves complementàries:

  • Ecografia ginecològica per descartar patologies de l’úter i dels ovaris.
  • Seminograma per valorar la qualitat de la mostra. Si la qualitat del semen és molt baixa, caldrà ampliar l’estudi andrològic amb altres proves addicionals.
  • Cariotip de l’home per descartar anomalies genètiques que puguin afectar l’embrió.
  • Estudi de serologies per descartar la presència de malalties infeccioses transmissibles.
  Podré fer vida normal durant la ovodonació??

  Podràs fer vida normal durant tot el procés fins al dia de la transferència d’embrions. Aquest dia es recomana repòs relatiu i, a partir d’aquest moment, s’aconsella portar una vida tranquil·la evitant esforços importants, igual que si estiguessis intentant quedar-te embarassada de forma natural.

  No hi ha cap inconvenient en viatjar després de la transferència d’embrions.

  Cada quant temps es pot fer una donació i quin és el límit d’intents?

  No hi ha cap límit en el nombre de donacions d’òvuls que es poden realitzar, però cal tenir en compte que el 90 % de les pacients es queden embarassades en els 3 primers cicles de ovodonació.

  A diferència de la fecundació in Vitro, en la ovodonació no cal esperar per realitzar un altre cicle, ja que després de la regla l’úter torna a estar preparat per rebre embrions. És convenient valorar de nou el cas després de cada cicle en què no s’hagi aconseguit l’embaràs per determinar si cal fer més proves.

  Quins són els possibles riscs associats al tractament?

  El principal risc de la ovodonació és l’embaràs múltiple si es transfereix més d’un embrió. Actualment, amb els bons resultats del cultiu llarg a blastocist, moltes parelles decideixen transferir un únic embrió per evitar un embaràs de bessons.

  Controls ginecològics

  Quants cops hauré de venir a la clínica durant el tractament?

  Per realitzar el tractament cal acudir a la clínica en dues ocasions. La primera vegada per organitzar el cicle i congelar una mostra de semen si fos necessari. La segona vegada per a realitzar la transferència dels embrions.

  Durant el procés es realitzarà una ecografia de control endometrial, que es pot fer a la pròpia clínica o amb el teu ginecòleg habitual.

  Selecció de donants

  Qui són les donants d’òvuls?

  Les donants d’òvuls són noies joves d’entre 18 i 35 anys, amb un bon estat de salut físic i mental. Per poder ser donant cal passar una sèrie de proves, com ara l’estudi dels antecedents personals i familiars, una valoració psicològica, una revisió general i ginecològica, una anàlisi de sang per descartar possibles malalties infeccioses i les anàlisis genètiques necessàries.

  Totes les nostres donants d’òvuls han de superar els més estrictes controls de selecció per poder determinar la seva idoneïtat com a donant.

  Com es pot millorar la selecció de la donant?

  Amb l’objectiu d’oferir la màxima qualitat en els seus tractaments, Barcelona IVF aplica a les seves donants un test genètic de portadors per descartar malalties hereditàries greus.

  Un cop seleccionada la donant, podrem valorar el risc que el nen pateixi alguna d’aquestes malalties. Per a això, tan sols cal que el pare s’hagi fet també el test genètic de portadors. Si es detectés un risc elevat, es buscarà una altra donant compatible amb la qual el risc sigui baix.

  Com s’escull la meva donant d’òvuls per a la fecundació in Vitro?
  L’assignació de la donant d’òvuls la duu a terme un equip mèdic especialitzat en funció de les característiques físiques dels pacients i els seus grups sanguinis. És una tasca d’enorme responsabilitat i per això es realitza cada assignació tenint en compte la singularitat de cada cas.
  Quina informació puc tenir de la meva donant?

  A Espanya la donació d’òvuls és anònima, motiu pel qual es protegeix tant la identitat de la donant com la dels pacients i la seva descendència. No obstant això, és possible conèixer informació general de la donant com les seves característiques físiques, grup sanguini i edat.

  A Barcelona IVF també compartim dades de la donant relacionades amb les seves aficions, la seva personalitat i el motiu pel qual ha decidit donar, per tal que tinguis tota la informació disponible sobre ella, sempre complint la llei i respectant la confidencialitat de totes les parts implicades.

  Sincronització

  Per què cal sincronitzar-se amb la donant?

  Per realitzar una ovodonació cal que la donant i la pacient iniciïn el seu cicle al mateix temps perquè l’úter de la pacient estigui preparat quan s’hagin de transferir els embrions.
  Aquesta fase té una durada aproximada de 2 a 3 setmanes i és molt important de cara a tenir les majors probabilitats d’èxit en el tractament.

  Preparació de l’endometri

  Què és l’endometri?
  L’endometri és el teixit que recobreix l’interior de l’úter, l’òrgan a l’interior del qual té lloc l’embaràs. Per a aconseguir un embaràs, cal que l’endometri estigui preparat per rebre els embrions i que aquests s’implantin correctament.
  Com preparo el meu endometri per a la ovodonació?

  L’endometri es prepara per rebre els embrions mitjançant un tractament hormonal substitutiu que imita el cicle natural de la dona.

  • S’inicia amb estrògens i comprovant el correcte desenvolupament de l’endometri amb una ecografia vaginal.
  • Un cop obtinguts els òvuls de la donant, s’afegeix progesterona al tractament perquè l’endometri sigui receptiu el dia de la transferència dels embrions, i maximitzar així les possibilitats d’embaràs.

  Obtenció i transferència d’embrions

  Com s’obtenen els embrions?
  Els embrions s’obtenen realitzant la fecundació in Vitro dels òvuls de la donant amb el semen de la parella o d’un donant de semen. Aquests embrions es mantenen en un cultiu al laboratori durant 5 dies, fins que arriben a l’estadi de blastocist.
  Com es transfereixen els embrions?
  La transferència dels embrions és un procediment senzill que no requereix ni hospitalització ni anestèsia. S’introdueix un catèter pel canal cervical per poder dipositar els embrions a l’interior de l’úter. Normalment es transfereixen entre 1-2 embrions, tot i que la tendència actual és la de transferir un únic embrió per reduir el risc d’embaràs múltiple.
  Què es fa amb els embrions que no es transfereixen?
  Si després de la transferència embrionària queden embrions de bona qualitat, aquests es congelaran.
  Què puc fer per millorar les meves possibilitats d’embaràs després de la transferència?
  És freqüent plantejar-se què es pot fer després de la transferència per afavorir l’embaràs. No hi ha res que es pugui fer addicionalment per augmentar les possibilitats d’embaràs, tret d’esperar que els embrions s’implantin correctament i dur un tipus de vida normal i relaxada.

  La ovodonació a Barcelona IVF

  Per què fer un tractament de ovodonació a Barcelona IVF?

  A Barcelona IVF et garantim:

  • Màxima qualitat en la selecció de les nostres donants: apliquem els més estrictes controls de selecció per tal de garantir la major seguretat en el procés.
  • Millors resultats: a Barcelona IVF garantim que la dona receptora rebrà un mínim de 8 òvuls madurs de la donant. Això, juntament amb el cultiu dels embrions a blastocist, ens permet assolir els millors resultats.
  • Matching genètic amb la donant d’òvuls: ens permet reduir el risc que el futur nen pateixi més de 250 malalties genètiques conegudes.

  Resultats positius

  Las taxa d’embaraç de la ovodonació no depenen de l’edat de la pacient. En aquesta gràfica podem veure les taxes d’embaraç després de la transferencia dels embrions frescos i congelats del mateix cicle.

  Preu de la ovodonació a Barcelona IVF

  El preu del tractament de fertilitat mitjançant ovodonació és de 6.980 i inclou:

  • Visites mèdiques
  • Mínim 8 òvuls madurs de la donant
  • Transferència embrionària
  • Controls ecogràfics del cicle
  • ICSI
  • B-HCG
  • Controls hormonals del cicle
  • Cultiu embrionari
  • Garanties: Mínim 2 blastocists

  Financem el 100 % del teu tractament

  més informació
  Demana visita