Avortaments de repetició i fallades d'implantació

Avortaments de repetició i fallades d'implantació

Considerem avortaments de repetició aquells casos en què almenys dos embarassos han acabat en avortament, mentre que les fallades d’implantació es produeixen quan una pacient no ha aconseguit l’embaràs després de diverses transferències d’embrions de bona qualitat.

Podem considerar que els avortaments de repetició i les fallades d’implantació constitueixen la mateixa entitat. En el cas de la fallada d’implantació, les alteracions es produeixen abans que l’embrió s’arribi a desenvolupar a l’interior de l’úter.

Avortaments de repetició

A continuació, detallem les causes més freqüents dels avortaments de repetició.

Causes més freqüents

Causes genètiques

És la causa més freqüent d’avortaments de repetició i de fallades d’implantació. Les alteracions genètiques dels embrions poden provocar que aquests embrions no s’implantin o que l’embaràs acabi en un avortament.

Molts dels embrions que tenen anomalies genètiques poden tenir un desenvolupament normal en el laboratori, per la qual cosa l’única manera d’identificar-los és realitzant un diagnòstic genètic preimplantacional.

Causes uterines

Les causes uterines més importants d’avortaments de repetició i fallades d’implantació són:

  • Infeccions cròniques de l’endometri que romanen asimptomàtiques.
  • Alteracions de la cavitat uterina, com ara els pòlips, els miomes, els septes o les adherències.
  • Alteracions en la receptivitat endometrial per anomalies en el marge temporal d’implantació. Aquest marge, que té una durada de 2-6 dies, és el període en què l’endometri permet que s’implanti l’embrió, gràcies a l’acció de la progesterona.
Síndrome d’antifosfolípids
En la síndrome d’antifosfolípids, la mare produeix uns anticossos que poden afectar la placenta mitjançant fenòmens de tromboembòlia, el que dificulta la invasió del teixit de l’úter pel trofoblast en el moment de la implantació de l’embrió, i això causa la pèrdua de l’embaràs.
Alteracions de la coagulació
Les trombofílies augmenten el risc de patir trombosi. Aquestes trombosis afecten el procés de placentació de l’embaràs, cosa que pot acabar en un avortament. En ocasions aquestes alteracions es produeixen de manera precoç, fent que la implantació de l’embrió no sigui efectiva.
Causes immunològiques i endocrines
Per tal de que l’embaràs es desenvolupi, cal que es produeixi un fenòmen conegut com a «tolerància immunològica», el qual permet a una dona portar un fill durant 9 mesos al seu interior sense que el cos el rebutgi en considerar-lo un cos estrany. Qualsevol alteració en aquesta reacció immunològica de la dona pot provocar que l’embrió no s’implanti o acabi en un avortament.
Avortaments de repetició i fallades d'implantació

Proves per a l’estudi d’avortaments de repetició

L’estudi dels avortaments de repetició i de les fallades d’implantació ha d’incloure les següents proves diagnòstiques:

Proves diagnòstiques
Anàlisi genètica de la parella
  • Cariotips: es tracta de determinar la fórmula cromosòmica de la parella. El cariotip normal d’una dona és 46XX i el de l’home és 46XY.
  • Estudi cromosòmic dels espermatozoides: mitjançant la tècnica de FISH es pot dur a terme l’estudi de 5 cromosomes, les alteracions dels quals s’associen més freqüentment a avortaments i errors d’implantació.
Histeroscòpia i estudi endometrial

La histeroscòpia ens permet descartar alteracions a nivell de la cavitat uterina.

L’estudi endometrial consisteix a realitzar una biòpsia endometrial en un moment determinat del cicle on es poden fer les següents proves:

  • Receptivitat endometrial: estudia el marge d’implantació per confirmar que l’endometri està receptiu quan es transfereix l’embrió.
  • Cultius endometrials: per descartar infeccions asimptomàtiques a nivell de l’endometri.
Anticossos antifosfolípids
Inclou l’estudi dels anticossos anticoagulant lúpic, anta cardiolipina i B2-glicoproteïna.
Trombofílies
Consisteix en l’estudi dels factors involucrats en el mecanisme de la coagulació. Es pot realitzar mitjançant una analítica de sang o una mostra de saliva.
Analítica hormonal
  • Les proves de reserva ovàrica ens poden orientar cap a un problema als òvuls.
  • L’analítica de la funció de la tiroide implica l’estudi de les hormones TSH i T4L.

Tractament dels avortaments de repetició

El tractament dels avortaments ve determinat per la seva causa. De vegades no és possible diagnosticar la causa dels avortaments de repetició i, en aquest cas, el tractament indicat és la fecundació in Vitro amb diagnòstic genètic preimplantacional. Aquesta tècnica ens permet analitzar els cromosomes dels embrions i assegurar-nos que transferim embrions normals.

Demana visita