Preus i finançament a Barcelona IVF

Preus i finançament a Barcelona IVF
Inseminació artificial
765
Saber-ne més
 • Inclou
 • Visites mèdiques

 • Controls ecogràfics del cicle

 • Analítiques hormonals del cicle

 • Inseminació

 • B-HCG

Fecundació in Vitro
4.970
Saber-ne més
 • Inclou
 • Visites mèdiques

 • Controls ecogràfics del cicle

 • Analítiques hormonals del cicle

 • Punció fol·licular

Donació d’òvuls 4
3.850
Saber-ne més
 • Inclou
 • Visites mèdiques

 • Controls ecogràfics del cicle

 • Analítiques hormonals del cicle

 • 4 òvuls madurs de la donant

 • ICSI

 • Cultiu embrionari

 • Transferència embrionària

 • Garanties: Mínim 1 blastocist

 • B-HCG

Donació d’òvuls
6.980
Saber-ne més
 • Inclou
 • Visites mèdiques

 • Controls ecogràfics del cicle

 • Analítiques hormonals del cicle

 • Mínim 8 òvuls madurs de la donant

 • ICSI

 • Cultiu embrionari

 • Transferència embrionària

 • Garanties: Mínim 2 blastocists

 • B-HCG

Donació d’embrions
2.950
Saber-ne més
 • Inclou
 • Visites mèdiques

 • Controls ecogràfics del cicle

 • Controls hormonals del cicle

 • Transferència embrionària

 • B-HCG

Mètode ROPA
4.970
Saber-ne més
 • Inclou
 • Visites mèdiques

 • Controls ecogràfics del cicle

 • Analítiques hormonals del cicle

 • Punció fol·licular

 • ICSI

 • Cultiu embrionari

 • Transferència embrionària

 • B-HCG

Vitrificació d’òvuls
2.100
Saber-ne més
 • Inclou
 • Visites mèdiques

 • Controls ecogràfics del cicle

 • Analítiques hormonals del cicle

 • Punció fol·licular

 • Congelació d’òvuls

 • Manteniment durant el primer any

Programa d’embaràs amb donació d’òvuls *
16.860
Saber-ne més

S’inclouen 3 cicles complets de donació d’òvuls amb les transferències dels embrions congelats sobrers.

 • Duració: 14 mesos.

 • Apliquem les tècniques de laboratori que calguin per tal d’aconseguir l’embaràs: ICSI, IMSI i cultiu a blastocist en incubadores del tipus time-lapse.

Garanties: Si no s’aconsegueix l’embaràs et tornem 11.500 €

Requisits:

Dona

 • Menor de 50 anys

 • Absència de patologia uterina, tubària o ovàrica.

 • Índex de massa corporal inferior a 30

Home

 • Menor de 50 anys

 • Seminograma amb recompte d’espermatozoides superior a 3 milions per mil·lilitre

 • No tenir astenozoospermia severa

 • Estudi del factor masculí genètic normal si és necessari

* L’acceptació dels pacients en aquest programa quedarà supeditada al criteri mèdic.

Programa d’embaràs de FIV *
10.900
Saber-ne més

S’inclouen 3 cicles complets de fecundació in Vitro amb les transferències dels embrions congelats sobrers.

 • Duració: 14 mesos.

 • Apliquem les tècniques de laboratori que calguin per tal d’aconseguir l’embaràs: ICSI, IMSI i cultiu a blastocist en incubadores del tipus time-lapse.

Garanties: Si no s’aconsegueix l’embaràs et tornem 10.900 €

Dona

 • Menor de 38 anys

 • Reserva ovàrica normal

 • Absència de patologia ginecològica

 • Índex de massa corporal inferior a 30

Home

 • Menor de 50 anys

 • Seminograma amb recompte d’espermatozoides superior a 3 milions per mil·lilitre

 • No tenir astenozoospermia severa

 • Estudi del factor masculí genètic normal si és necessari

* L’acceptació dels pacients en aquest programa quedarà supeditada al criteri mèdic.

Finançament

Pots finançar el teu tractament amb les millors condicions.

Fins a 12 mesos sense interessos o 24 mesos amb interessos.

TIN: 0,00%

TAE: 0,00%

Comissió d’obertura finançada: 0,00%

Primera mensualitat: 0,00€

Resta de quotes: 0,00€

Última quota: 0,00€

Total finançat: 0,00€

Finançament ofert per Sabadell Consumer Finance S.A.U. i subjecte a aprovació
* Els programes d’embaràs no poden gestionar-se mitjançant el finançament.

Assegurança de protecció de pagaments

Si optes per finançar el teu tractament, tens la possibilitat de contractar les següents modalitats d’assegurança:

BS Protecció Vida

 • Cobertura del saldo pendent en cas de mort del titular.

 • Prima única finançada dins del préstec.

 • Capital màxim assegurable: 36.000 €

BS Protecció Total

 • Les cobertures de l’assegurança anterior BS Protecció vida.

 • Cobertura del pagament de les quotes mensuals en cas d’atur (treballadors per compte aliena excepte funcionaris).

 • Cobertura del pagament de les quotes mensuals en cas d’incapacitat temporal.

 • Pagament de la quota del préstec durant 6 mesos consecutius o 18 mesos alterns.

 • Quota màxima assegurada: 1.052 €

Demana visita