Necessites un donant de semen?

Necessites un donant de semen?
Recórrer a una donació de semen

Recórrer a una donació de semen

Aquest recurs consisteix en utilitzar semen d’un donant en qualsevol dels tractaments de reproducció assistida: inseminació artificial, fecundació in vitro amb òvuls propis o amb òvuls de donant.

Quan està indicada?

Quan està indicada?

La donació de semen està indicada en els següents casos:

  • Qualitat del semen que no en permeti l’ús

  • Malalties genètiques en les que no es pot fer un diagnòstic genètic preimplantacional dels embrions

  • Absència de parella masculina

Informació dels donants de semen

Qui són?

Els donants de semen són homes joves en bon estat de salut física i mental. Per poder ser donant de semen cal passar per una sèrie de proves com ara l’estudi dels antecedents personals i familiars, una valoració psicològica, una valoració andrològica i l’extracció de mostres de sang per descartar possibles malalties infeccioses i fer les anàlisis genètiques necessaris. Per ser donant de semen no és suficient tenir un seminograma normal, sinó que la mostra ha de tenir una bona capacitat de recuperació i una bona supervivència després de la descongelació.

Com s’escull el meu donant?

La selecció del donant de semen la realitza l’equip mèdic especialitzat en funció de les característiques físiques dels pacients i els seus grups sanguinis. És una tasca d’enorme responsabilitat i per això es realitza cada assignació tenint en compte la singularitat de cada cas.

Quina informació puc tenir del donant?

A Espanya la donació de semen és anònima, per la qual cosa es protegeix tant la identitat del donant com la dels pacients i la seva descendència.

No obstant això és possible conèixer informació general del donant com les seves característiques físiques, grup sanguini i edat, sempre complint la Llei i respectant la confidencialitat de les parts implicades.

Informació dels donants de semen
Demana visita