Cal administrar progesterona en els tractaments?

En recomanem la utilització per donar suport a la fase lútia en tractaments com la inseminació artificial i la fecundació in vitro, sobretot en el darrer, ja que tot i que els ovaris funcionin correctament, la punció fol·licular pot tenir un efecte negatiu, de manera que s’administra progesterona exògena per garantir-ne uns nivells adequats fins que la placenta n’assumeixi la producció.

En canvi, en tractaments com la ovodonació, la donació d'embrions o la transferència d'embrions congelats, l’administració de progesterona és imprescindible per aconseguir l'embaràs i perquè evolucioni correctament. En aquests tractaments s’intenta que els ovaris no funcionin per tal que no interfereixin en la preparació endometrial, de manera que haurem d'administrar nosaltres la progesterona necessària per aconseguir l'embaràs i mantenir-ne el desenvolupament.

A Espanya, els preparats de progesterona estan indicats per a la seva administració per via vaginal, per via oral o per via subcutània. Inicialment recomanem la via vaginal, ja que d’aquesta manera actua principalment a nivell uterí i així n’evitem els efectes sistèmics, com ara els mareigs. La progesterona per via subcutània és una alternativa per a pacients que presentin al·lèrgies o en les quals se sospiti una mala absorció per via vaginal

T’ajudem a resoldre els teus dubtes