Quins resultats ofereix un test de receptivitat endometrial i quant triguen?

Una vegada analitzada la mostra endometrial mitjançant la comparació genètica, el resultat del test estarà en aproximadament en 20 dies i podrà ser:

  • Receptiu: la mostra endometrial està expressant els gens de receptivitat, per la qual cosa la finestra d'implantació es correspon amb el dia en què es va realitzar la biòpsia. Aquest moment del cicle és òptim per a realitzar la transferència embrionària i no seria necessari repetir l'ERA Test.
  • No receptiu: la mostra endometrial no està expressant els gens de receptivitat endometrial i, per tant, el dia en què es va obtenir la biòpsia no es correspon amb el període de finestra d'implantació, la qual està desplaçada. En aquest cas seria necessari repetir la prova en un altre dia del cicle menstrual fins a trobar on es troba la finestra d'implantació.

Per tant, si l'endometri no està receptiu, s'ajustarà la pauta per a adaptar el dia de la transferència embrionària al moment correcte de receptivitat de l'endometri. En canvi, si el resultat del test ERA aporta receptivitat endometrial, llavors l'especialista començarà amb la preparació de l'endometri perquè adquireixi les característiques idònies per a la implantació embrionària.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes