Què és el test ALICE?

L'anàlisi d'endometriosi crònica infecciosa (ALICE; la seva sigla de l'anglès Analysis of Infectiuos Chronic Endometritis) és un test diagnòstic que utilitzant la tècnica de seqüenciació massiva, amplifica i seqüència el gen 16S ARN ribosomal dels bacteris que amb major freqüència generen endometritis crònica.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes