Com es realitza l'HERES?

El test de compatibilitat genètica HERES és una prova de diagnòstic que s'utilitza per a saber si dues persones són portadors de mutacions conegudes que puguin donen lloc a una malaltia genètica en el nounat. El test es realitza mitjançant l'anàlisi de mostres de sang o teixit dels dos individus.

Els següents són els passos generals per a realitzar el test de compatibilitat genètica HERES:

  1. S'obté una mostra de sang de tots dos individus que s'avaluaran.
  2. La mostra es processa en un laboratori de genètica i es busquen les mutacions que analitza aquest test.
  3. Es comparen els resultats de les anàlisis dels dos individus per a determinar si són genèticament compatibles.
  4. Els resultats s'interpreten per un metge especialista en genètica i es discuteixen amb els pacients.
  5. És important esmentar que el test de compatibilitat genètica HERES és una prova de diagnòstic i no és infal·lible, sent important considerar altres opcions de tractament.
T’ajudem a resoldre els teus dubtes