Quins són els valors normals d’FSH?

Els valors de l’FSH varien al llarg del cicle ovàric de la dona. Per mesurar-la correctament, ho hem de fer entre els dies 2 i 5 del cicle. Els nivells d’FSH s'han d'interpretar sempre juntament amb els d'estradiol, ja que hi ha una correlació entre tots dos. En condicions normals, els valors d’FSH no superen les 10 mUI/ml.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes