Què passa si tinc l'hormona antimulleriana baixa?

L'hormona antimulleriana actua controlant el nombre de fol·licles que podran ser reclutats en un cicle i produint una disminució de la sensibilitat dels fol·licles a l’FSH. Es consideren bons els valors d’AMH de 2,0 a 7,0 ng/ml. Un valor molt baix indica un pitjor pronòstic. L’AMH té un gran avantatge: és independent del cicle menstrual de la dona i es pot mesurar qualsevol dia.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes