Quant mesura l'endometri normal d'una dona?

El paper de l'endometri és molt important per aconseguir l'embaràs, ja que és la capa uterina en què s'implanta l'embrió. L'endometri és un teixit que va canviant al llarg del cicle ovàric per aconseguir estar receptiu en el moment de la implantació de l'embrió. En la preparació de l'endometri intervenen principalment dues hormones: els estrògens i la progesterona. 

El gruix de l’endometri acostuma a ser d’entre 6 i 10 mm.. En general, això es correspon amb els dies 19-21 del cicle menstrual, que és quan l'endometri està receptiu. Aquest període receptiu s'anomena marge d'implantació.

El gruix i l'aspecte de l'endometri són factors que cal tenir en compte per predir l'èxit d'un tractament de fertilitat. Un endometri de 6-10 mm i d'aspecte trilaminar en el moment del control és un signe de bona resposta endometrial al tractament. Atès que és un procés complex i hi ha més factors involucrats, és difícil establir un punt de tall exacte per saber si es produirà la implantació o no. Tenir un endometri trilaminar de 8 mm no vol dir que se sàpiga amb certesa que els embrions s’implantaran. D'altra banda, pot haver pacients que amb 6 mm puguin aconseguir l'embaràs. Cada cas ha de ser avaluat i tractat de manera personalitzada. Per això, no esperis més i posa't en contacte amb nosaltres.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes