Quins són els símptomes d’un avortament?

El símptoma més freqüent d’un avortament és la metrorràgia, que és la pèrdua de sang a través de la vagina. No totes les metrorràgies acaben en avortament, però sempre serà una situació de risc per a l'embaràs que caldrà tenir en compte.

En altres ocasions, l'avortament no presenta cap símptoma i es diagnostica durant una exploració ecogràfica rutinària. En aquests casos el que es detecta és que l'embrió ha interromput el seu desenvolupament correcte i no s'observa batec cardíac actiu.

El moment de més risc és durant el primer trimestre de l’embaràs, ja que durant aquesta fase és quan es formen la major part dels òrgans de l’embrió. Un cop transcorregudes 12 setmanes d'embaràs, si es confirma un correcte desenvolupament per ecografia, les possibilitats que es produeixi un avortament disminueixen notablement.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes