Quan es produeix el sagnat d'implantació?

És freqüent que els primers dies després de la transferència d'embrions les pacients refereixin pèrdues escasses i fosques.  Una de les causes d’aquestes pèrdues és la manipulació que s’exerceix sobre el coll uterí en fer-hi passar el catèter. Aquestes pèrdues procedeixen del cèrvix i no afecten la implantació de l'embrió. En aquests casos no cal fer res.

En altres ocasions, aquestes pèrdues apareixen una mica més tard. Després d'un tractament de reproducció assistida, o fins i tot en gestacions espontànies a l'inici de l'embaràs, els elevats nivells d'estrògens i progesterona fan que el coll de l’úter sigui més friable i sagni al mínim contacte, de manera que el frec de l'òvul de progesterona sobre el cèrvix o les relacions sexuals poden causar una petita hemorràgia local que no té més conseqüències.

Quan aquestes pèrdues són més abundants o van acompanyades de dolor és possible que es deguin a una amenaça d'avortament o a un embaràs ectòpic. Tot i que una part important de les pèrdues poden no tenir més conseqüències, el nostre consell és que en cas d’hemorràgia es posi en contacte amb l'equip mèdic per valorar-ne a causa i actuar en conseqüència.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes