És dolorosa la histeroscòpia?

Normalment, la histeroscòpia diagnòstica es pot fer a la consulta i no requereix ingrés ni anestèsia. Després de la histeroscòpia se sol aprofitar per obtenir mostres de teixit endometrial per realitzar un estudi histològic i cultius.

La histeroscòpia quirúrgica normalment requereix l’ingrés ambulatori i es fa amb sedació. A través de la mateixa cànula per on s'introdueix l'histeroscopi, s'introdueixen les pinces que ens permetran ressecar la lesió que es vol intervenir.

Les molèsties que es poden notar després de la realització d'aquesta prova són semblants a les d'una regla i, quan la histeroscòpia ha estat quirúrgica, pot haver pèrdues semblants a les d'una regla durant més temps.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes