Vasectomia, es pot aconseguir un embaràs amb una vegada feta?

La vasectomia és un sistema d'anticoncepció masculí en el qual es realitza una secció i lligadura dels conductes deferents.
Habitualment es realitza de forma ambulatòria i amb anestèsia local o sedació.
Els conductes deferents són els conductes que permeten que els espermatozoides siguin alliberats en l'ejaculat, en obstruir el seu pas, no trobarem espermatozoides en l'ejaculat, de manera que no hi ha risc d'embaràs.

Vasectomia, des de quan és eficaç?

Habitualment als 2-3 mesos de la realització de la vasectomia es demana un seminograma per veure que no hi hagin espermatozoides en l'ejaculat, i si es confirma, es considera que la vasectomia és segura i s'ha realitzat amb èxit.

Eficàcia

Un cop confirmada l'absència d'espermatozoides en l'ejaculat, l'eficàcia és del 99,9%.

És un mètode anticonceptiu per sempre?

Tot i que la vasectomia es pot revertir, s'ha de pensar en la vasectomia com una tècnica definitiva.
La taxa d'èxit de la reversió de la vasectomía s'estima en un 60%, i dependrà de la tècnica utilitzada i del temps que fa que des de que es va realitzar.
En el nostre centre aconsellem la congelació de semen prèvia a la vasectomia a aquells homes sense fills o que podrien desitjar descendència en un futur.

Què he de fer si vull quedar-me embarassada i la meva parella té una vasectomia?

Consultar amb un especialista en esterilitat.

El consell per aconseguir embaràs en una parella amb una vasectomia dependrà de l'edat de la dona, si existeix o no algun altre motiu que pugui dificultar l'embaràs, la tècnica i el temps des de que es va realitzar la vasectomia, si es volen tenir un o més fills i de si hi ha mostra de semen congelada.
Per exemple, en una parella amb una dona jove, sense altre motiu d'esterilitat i que desitgen tenir més d'un fill la 1º opció seria revertir la vasectomia i realitzar un seminograma als 3 mesos. Si la reversió ha funcionat i la mostra de semen és normal podran intentar l’embaràs espontàniament, si no ho és, es podrà indicar fer inseminacions o fecundació in vitro en funció de la qualitat de la mostra.
D'altra banda, si es tracta d'una parella amb edat més avançada o en la qual ja hi ha una indicació de fecundació in vitro, o quan després de la reversió de la vasectomia no aconseguim obtenir espermatozoides en l'ejaculat, la millor opció és fer una fecundació in vitro obtenint els espermatozoides de testicle mitjançant una punció testicular.
Si tenim mostra de semen congelada prèvia a la vasectomia, es pot utilitzar part d'aquesta mostra per inseminar els òvuls i no cal obtenir de testicle.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *