Sabies què és l’AMH?

L'AMH o hormona antimüllerina és una hormona que es produeix a l'ovari femení. Els fol.licles petits de l'ovari secreten AMH i aquesta és molt important ja que regula el nombre de fol.licles disponibles per a ser seleccionats i créixer en un cicle menstrual. 
L'AMH és un dels millors marcadors de reserva ovàrica juntament amb el recompte de fol•licles antrals per ecografia. El gran avantatge de l'AMH és que els seus valors no depenen del moment del cicle en què es realitzi la seva determinació. 
Els valors baixos de AMH es correlacionen amb una baixa reserva ovàrica i els valors elevats amb un major risc d'hiperestimulació ovàrica en realitzar una fecundació in vitro (FIV).
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *