Quant triga a implantar-se l'embrió després de la transferència?

Després de la transferència embrionària s'inicia un període d’unes dues setmanes abans de la prova d'embaràs en què poden aparèixer símptomes de la implantació embrionària. Els símptomes que poden presentar-se són variats, però el fet de no tenir-ne cap no implica que no hi hagi hagut implantació. És freqüent que, durant aquests dies, hom estigui pendent dels signes que envia el cos per tal de cercar algun indici d'embaràs. 

Tanmateix, és important tenir en compte que cada dona sent i viu la implantació de forma molt diferent. Encara que l'espera fins a obtenir el resultat és un període complicat ple d'expectatives i il·lusions per l'enorme desig de ser mare, és important no obsessionar-se, estar relaxades i mantenir una actitud positiva que sens dubte ajudarà en el procés fins a la prova d’embaràs definitiva.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes