Influeix l'edat en els tractaments de fertilitat?

Sí, les taxes d'embaràs a la fecundació in vitro depenen de l'edat de la pacient. La taxa d'embaràs en menors de 35 anys és del 82,3% mentre que en més grans de 42 anys és inferior a l'11,0%. A més, l'edat de l'home afecta també la fertilitat, a mesura que l'home envelleix, és més probable que tingui problemes per concebre i és menys probable que s'assoleixi un embaràs evolutiu. Això és degut a canvis en la qualitat del semen i en la salut en general.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes