Com es realitza?

La tècnica TUNEL requereix de l'enzim transferasa deoxinucleotidil terminal (TdT) per a marcar l'extrem lliure 3’ de l'ADN. Aquesta tècnica és capaç de detectar trencaments de la cadena simple i doble de l'ADN, i pot analitzar-se per microscòpia de fluorescència (Figura 1a) o citometria de flux.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes