Barcelona, capital europea de la donació d’òvuls.

El 2009, segons el registre oficial de la ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), es van realitzar 21.604 cicles de donació d'òvuls a Europa. En el mateix any, segons el registre de la SEF (Societat Espanyola de Fertilitat) es van fer 10.985 cicles de donació d'òvuls a Espanya. Segons el registre FIV-CAT de la Generalitat de Catalunya, el 2009, es van fer gairebé 8.000 cicles de donació d'òvuls a Barcelona. Això vol dir que 1 de cada 3 cicles de donació d'òvuls es van fer a Barcelona. En total un nombre superior a totes les donacions d'òvuls juntes del Regne Unit la qual cosa converteix Barcelona sense cap dubte en la capital europea de la donació d'òvuls.
I per què això és així? Existeixen diferents factors que contribueixen a aquestes xifres.

Disponibilitat de donants d'òvuls. Al nostre país existeix la cultura de la donació. Durant els últims anys, i malgrat la crisi, el nombre de trasplantaments i de donació d'òrgans s’ha mantingut al nostre país, capdavanter en aquesta honorable llista. Líder mundial, que no és poc; I d'alguna manera això es trasllada a la donació d'òvuls; i ho veiem en el perfil de les nostres donants d'òvuls. Mentre que als països de l'est el motiu és merament econòmic (les compensacions econòmiques que reben les donants sobrepassen amb molt el sou mitjà d'un treballador compatriota) a Espanya la solidaritat juga un paper fonamental. De les enquestes realitzades a 200 de les nostres donants d'òvuls un 44% d'elles declaraven que l'únic motiu pel qual donaven òvuls era la solidaritat, mentre que un 30% argumentaven interessos econòmics i solidaris en la mateixa proporció.

Així mateix l'anonimat juga un paper important en el nombre de donants d'òvuls. Als països en els quals aquest es va abolir (com el 2005 al Regne Unit) el nombre de donants d'òvuls disponibles es va reduir dràsticament. Finalment no cal oblidar el caràcter català, més obert i progressista, que predisposa a aquest altruisme i a acceptar aquests tractaments sense prejudicis amb més facilitat que en altres comunitats d'Espanya.

Ciència i tecnologia. Sense dubte el factor més important juntament amb la disponibilitat de les donants d’òvuls. Barcelona ha estat ciutat pionera tant en la fecundació in vitro com en la donació d'òvuls. I aquest bagatge es reflecteix en la qualitat dels centres de reproducció assistida i en els resultats dels mateixos gràcies a la disponibilitat de les últimes tecnologies, protocols i proves diagnòstiques .

FIV-CAT. El registre FIV-CAT de la Generalitat és un registre obligatori per a qualsevol centre públic o privat que vulgui realitzar donació d'òvuls o qualsevol altre tractament de reproducció assistida a Catalunya. D'aquesta manera s'ofereixen un entorn regulat per part de les autoritats sanitàries que no existeix en cap altra comunitat d'Espanya. Aquest context dóna una seguretat als pacients que procedeixen d'altres països on existeixen registres nacionals seriosos i fan que les clíniques de reproducció assistida a Barcelona siguin una font de confiança i serietat.

Comunicacions i entorn. Barcelona és una ciutat cosmopolita connectada a totes les ciutats europees d'importància amb freqüents vols. Gràcies a això es pot donar sortida als pacients que volen minimitzar la seva estada a la nostra ciutat per reduir l'impacte d'un tractament a l'estranger en la seva vida quotidiana. Això és una cosa fàcil de d’aconseguir durant un tractament de donació d'òvuls, on una pacient amb prou feines necessita dues nits d' estada durant el procés. D'altra banda, aquells que vulguin aprofitar el desplaçament per al tractament per gaudir de la ciutat també disposen d'una oferta variada, assequible i de qualitat amb la qual amenitzar les hores lliures entre controls i tractaments.

Sigui per cada un d'aquests factors de forma independent, sigui per la combinació dels mateixos en diferents proporcions en funció del gust del pacient, la veritat és que
Barcelona és una marca de qualitat en el camp de la donació d’òvuls.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *