Avui és el dia mundial contra l’homofòbia i transfòbia.

Avui 17 de maig se celebra el dia mundial contra l'homofòbia i transfòbia.
Espanya és un dels països on el matrimoni i l'adopció entre parelles del mateix sexe és completament legal. La llei de reproducció assistida sobre la realització de tècniques de reproducció assistida és una de les més progressistes ja que literalment diu "Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d'obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques que regula aquesta Llei, sempre que hagi prestat el consentiment escrit a la seva utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona podrà ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual. "

L'homosexualitat està autoritzada en 113 països però només en 10 es permet el matrimoni entre dues persones del mateix sexe. A 78 països l'homosexualitat és il.legal i en 5 pot suposar la pena de mort. Els països on l'homosexualitat pot ser penada amb la mort són: Iran, Aràbia Saudita, Iemen, Mauritània, Sudan i algunes regions de Nigèria i Somàlia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *