Al món hi ha gairebé 50 milions de parelles amb problemes de reproducció.

Segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) al món hi ha gairebé 50 milions de parelles amb problemes per tenir fills. La investigació està basada en 277 enquestes realitzades en 190 països de tot el món. S'analitzen les dades de parelles amb dones en edat fèrtil (20 – 44 anys) que porten més d'un any mantenint relacions sexuals sense protecció i que no han aconseguit l'embaràs.
Els factors que poden afectar la fertilitat poden ser infecciosos, ambientals, genètics o culturals. En els països en vies de desenvolupament són les malalties de transmissió sexual la principal causa d'esterilitat ja que fan malbé les trompes de Fal.lopi mentre que en els països desenvolupats el retard en la maternitat n’és la principal causa.
Segons l'informe cal prevenir la infertilitat, així doncs en els països més pobres cal prendre mesures contra les malalties de transmissió sexual i en els països rics caldria conscienciar la població sobre les conseqüències del retard en la maternitat i informar sobre la possibilitat de congelar òvuls quan la dona és més jove.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *