Resultats de la nostra enquesta sobre l’úter de lloguer.

Durant el mes de Desembre al nostre web www.barcelonaivf.com es plantejava la següent pregunta:
 

L'úterde lloguer NO és legal a Espanya, creus que s'hauria de legalitzar?
 

La majoria de les persones que han votat (67%) opinen que s’hauria de legalitzar en casos amb criteri mèdic. Un17%opinen que en cap cas i un 17% que hauria delegalitzar-se enqualsevol cas.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *