Per què cada vegada més pacients estrangers realitzen tractaments a Espanya?

Un estudi recentment publicat a la prestigiosa revista de fertilitat Human Reproduction revela que els motius dels pacients anglesos per realitzar un tractament a l'estranger són múltiples. El 71% dels casos marxen fora del seu país per la menor llista d'espera per realitzar un tractament de donació d'òvuls. Tanmateix la majoria donen altres raons com: l'elevat cost dels tractaments al Regne Unit, les millors taxes d'embaràs en altres països, el menor estrès si realitzen el tractament a l'estranger i el no estar satisfets amb el tracte rebut al seu país.
Els pacients van viatjar a 13 diferents països, el més popular va ser Espanya seguit de la República Txeca. La majoria organitzen ells mateixos el seu viatge i estada. La mitjana d'edat de les dones que realitzen tractament fora del seu país va ser de 38,8 anys (rang 29-46 anys) i la taxa d'embarassos de bessons va ser del 19%.

http://humrep.oxfordjournals.org/content/26/9/2373.short?rss=1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *