La píndola del dia després no és abortiva.

Els últims estudis farmacològics portats a terme pel Consorci Internacional d'Anticoncepció d'Emergència (ICEC) i la Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia (FIGO) confirmen que el levonorgestrel (principi actiu de la píndola del dia després) no és abortiva.

El mecanisme d'acció del levonorgestrel és impedir o retardar l'ovulació de manera que no afecta la implantació ni al gruix endometrial i no s'hauria de considerar com un abortiu.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *