La maternitat per a dones sense parella masculina.

En els darrers anys estem assistint a nombrosos canvis socials entre ells la independència econòmica de la dona el que ha fet que moltes d'elles decideixin afrontar la maternitat en solitari. També cada dia són més les dones amb parella femenina que decideixen ser mares.
La Llei Espanyola sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida (14/2006) contempla les dues opcions i específicament en l'article 6 així ho indica: "Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d'obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que hagi donat el seu consentiment escrit a la seva utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona pot ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual. "
Barcelona IVF ofereix tots els tractaments disponibles en aquests casos.
En una primera visita amb el ginecòleg especialista en reproducció assistida s'orientarà el cas i se li explicarà segons l'edat, la reserva ovàrica i la permeabilitat de les trompes el millor tractament per a la dona.
El tractament d'elecció quan les trompes són permeables i la funció ovàrica és correcta és la inseminació artificial amb semen de banc (IAD). Si no s'aconsegueix l'embaràs després de diverses inseminacions o si hi ha algun problema a les trompes llavors s'ha d'indicar la fecundació in vitro (FIV) amb semen de banc. De vegades, sobretot quan hi ha una baixa reserva ovàrica es pot indicar la doble donació: donació d'òvuls amb semen de banc.
Tant els donant de semen com d'òvuls d'acord amb la llei són anònims i la confidencialitat de les dades sobre la identitat correspon al centre. Les pacients poden conèixer informació general dels donants que no inclou la seva identitat. L'elecció del donant de semen o de la donant d'òvuls només pot fer-la l'equip mèdic que realitzi el tractament procurant la major semblança física i immunològica possible amb la pacient receptora. Els donants han de ser majors d'edat, amb bon estat de salut psicofísica, i no han de patir cap malaltia genètica, hereditària o infecciosa transmissible a la descendència.
Els aspectes legals quan intervé algun donant són importants a l'hora d'optar per un tractament de reproducció assistida que es requereixi i en aquest aspecte la Llei Espanyola és una de les més avançades a nivell mundial.
Un altre aspecte que mai s'ha d'oblidar és l'impacte emocional d'aquests tractaments i fer que la dona se senti acompanyada durant tot el tractament quan decideix afrontar la maternitat en solitari.
Amb el temps cada vegada són més les dones que opten per una maternitat tot i no tenir parella masculina i això no ha fet més que començar. Els models familiars estan en constant canvi i evolució i la dona té moltes més opcions a l'hora de ser mare que fa temps. Escolta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *