Com podem interpretar els resultats i com afecten les opcions de tractament?

La tècnica TUNEL permet detectar simultàniament tots dos tipus de trencament de l'ADN dels espermatozoides (de cadena simple i doble). 

Es consideren valors normals aquelles taxes de fragmentació que siguin inferiors al 20% en semen fresc i inferiors al 15% en semen capacitat. 

S'han fet diversos treballs que evidencien la relació existent entre la integritat de l'ADN espermàtic i la fertilitat. Aquests treballs demostren que els homes infèrtils tenen una major fracció d'espermatozoides amb trencaments en l'ADN.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes