Què és i per a què es realitza als donants l'estudi de portadors per a l'anàlisi de mutacions en el DNA?

Els test de portadors són les proves genètiques que tenen com a finalitat saber el risc d'una parella per a tenir un fill afectat amb una malaltia genètica. És una prova important en una planificació familiar conscient dels riscos que poden evitar-se.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes