Els homes produeixen menys espermatozoides que fa uns anys.

Segons un estudi francès, publicat a la prestigiosa revista Human Reproduction, la qualitat del semen ha disminuït de forma important en els últims anys.

Aquest estudi, el més ampli realitzat sobre aquest tema al món, analitza el semen de més de 26.000 homes de 35 anys i ha evidenciat que la producció mitja d'espermatozoides ha passat de 73,6 milions per mil.lilitre l'any 1989 a 49,9 milions per mil.lilitre el 2005. És a dir en 16 anys la producció ha caigut 23,7 milions per mil.lilitre.
Aquest estudi francès és el primer que demostra un deteriorament greu i general del semen en un llarg període de temps. Això fa preveure un augment dels casos d'esterilitat i fa necessari l'estudi de possibles causes mediambientals tipus disruptors endocrins com a causants del deteriorament en la qualitat del semen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *