Com sobreviure a les estadístiques en reproducció assistida?

Un dels principals problemes als que s'enfronten els pacients a l'hora de decidir en quina clínica realitzar un tractament de reproducció assistida és poder interpretar les taxes d'èxit dels diferents centres. L'estadística és una arma de doble tall i depenent de com es manegui pot proporcionar informació molt útil o molt confusa.
Hi ha algunes coses que, al nostre parer, cal tenir en compte a l’hora de preguntar pels resultats, encara que a causa de la limitació d'aquest article només seré capaç de cobrir les més importants.

Els punts més importants són:

1. Quan més gran sigui el nombre de casos més fiable és la taxa d'èxit.
2. Els centres més coneguts també són els que reben els casos de pitjor pronòstic.
3. No tots els centres estan auditats per les autoritats sanitàries
4. La taxa d'èxit més important i que s'ha de preguntar és la de "nen nascut per cicle".

Alguns poden considerar que Barcelona IVF és una nova clínica amb pocs casos … de moment! No obstant això, des de la nostra experiència escrivim aquest article per explicar què és el més important per als pacients i és obvi que el fet de tenir una taxa d'èxit del 50% és més consistent si la clínica ha fet 500 cicles en lloc de 20. Tampoc és el mateix iniciar un projecte sense experiència prèvia que amb un bagatge tan important com el dels professionals de Barcelona IVF.

Pel que fa al segon punt pot semblar obvi, però és una cosa que els pacients han de tenir en compte. Un cop comences a publicar bons resultats cal esperar que aquells pacients que han intentat diversos cicles de tractament sense èxit en altres centres ho intentin a la clínica que els ofereixi les millors possibilitats d'èxit. Hi ha una clara correlació entre el nombre d'intents d'un mateix tractament realitzat i el resultat en els següents intents. En general els resultats són pitjors en pacients amb diverses FIV fallides o amb diversos cicles de donació d'òvuls sense embaràs. Per això el mantenir bones taxes d'embaràs és més difícil quan més gran sigui la reputació del centre.

Això, juntament amb el tercer punt són els punts més destacats d'aquest article. Un centre pot publicar els resultats que ulgui, sempre i quan ningú comprovi que són reals. No obstant això, segons la nostra opinió, i gràcies a la participació dels pacients a la xarxa i al poder compartir la informació, quan una clínica pública sistemàticament resultats millors dels que tenen estan exposats a la crítica; els pacients coneixen les estadístiques reals i no se'ls pot intentar enganyar. Això s'ha de tenir en compte especialment quan els pacients se sotmeten a tractaments en altres països. A Espanya l'únic lloc on les clíniques privades estan obligades a enviar els seus resultats a l’autoritat de Salut Pública és Catalunya, tot i que, per desgràcia, aquests resultats encara no estan disponibles al públic. La presentació dels resultats a nivell nacional a la Societat Espanyola de Fertilitat segueix sent voluntària, i només en l'últim any, les clíniques han estat auditades per tal de vconfirmar aquests resultats. Això és un bon senyal de que les coses han començat a canviar.

Finalment, la "taxa de nascut per cicle iniciat". Quan es revisen els resultats d'una clínica els pacients s’enfrontaran a un gran nombre de xifres i valors: taxa d'embaràs per transferència, taxa d'implantació per embrió transferit, taxa d'embaràs clínic, taxa d'embaràs per punció … la llista és interminable. Les clíniques tendeixen a publicar els resultats que millor mostren els seus bons resultats. Però al final el que la parella està buscant és un nadó i el que volen saber és la probabilitat d'aconseguir el seu somni quan comenci el cicle. D'acord amb això:

  • Qualsevol estadística que es refereixi a l'embaràs per transferència d'embrions (per exemple, la taxa d'embaràs clínic per transferència) no té en compte els cicles que han estat cancel.lats o aquells en què la transferència d'embrions no ha tingut lloc. En dones majors de 40 anys no és infreqüent cancel.lar un cicle de fecundació in vitro per mala resposta per la qual cosa no hi hauria transferència d'embrions i no entraria en l'estadística que consideri l'èxit per transferència d'embrions. De la mateixa manera si necessita fer un diagnòstic genètic preimplantacional pot ser que cap embrió sigui normal de manera que no arribi a transferir. Llavors, com interpretar una taxa d'embaràs per transferència del 45% si el 80% dels pacients que han iniciat un cicle ni tan sols arriben a la transferència?
  • Cal preguntar què significa "cicle". En alguns casos s’anomena "cicle" a tots els embrions transferits d'una punció d'òvuls, és a dir inclou els embrions frescos i congelats. En aquest cas s'estaria parlant de la taxa d'embaràs acumulada d'embrions frescos i congelats, no a la taxa d'embaràs després de la primera transferència embrionària.
  • Pregunteu què significa taxa d'èxit. Potser la clínica considera les proves d'embaràs positives, o bé els embarassos vistos per ecografia o bé els embarassos en què es pot veure el cor bategant … En molts casos, aquests resultats no tenen en compte els avortaments una cosa que en alguns grups de pacients , sobretot en dones de més de 38 anys és molt important tenir en compte. Hi ha altres tractaments com la donació d'òvuls en els que en utilitzar òvuls de donants entre 18 i 35 anys les taxes d'avortament són menys importants.

Espero amb aquest article haver pogut fer més comprensible la sempre complexa estadística. És important saber de quin percentatge d'èxit s'està parlant per no confondre els pacients. Aviat estarem publicant els nostres primers resultats, encara que la taxa de nascuts vius no estarà disponible fins a l’octubre, però estic segur pels nostres resultats que estarem orgullosos d'haver escrit aquest article.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *