Avortament espontani, què el pot causar?

Tot i que es considera avortament qualsevol pèrdua d'una gestació que tingui lloc abans de les 23 setmanes d'embaràs (actual límit per a considerar una gestació viable), la immensa majoria dels mateixos tenen lloc en el primer trimestre de l'embaràs.

Avortament, possibles causes

Dins de les possibles causes d'avortament hi ha algunes que tenen una relació ben establerta i d’altres en les que la evidència és més controvertida.
Entre les causes ben establertes d'avortament estan les genètiques, hereditàries o espontànies, que causen fins a un 60-80% dels avortaments segons els estudis, i algunes alteracions de la coagulació (trombofílies) i de la immunitat (síndrome antifosfolípid) que són responsables del 10-15% dels avortaments, molts d'ells de repetició.

Causes genètiques

Entre les causes genètiques, les més freqüents són les que afecten a l'òvul (sobretot en dones de més de 40 anys), a l'espermatozoide (sobretot en homes amb factors masculins importants) i als progenitors (alteracions del cariotip com les translocacions).
La síndrome antifosfolípid és una alteració immunològica mediada per anticossos que ataquen a l'embrió alterant la seva implantació i posteriorment causant trombosi a nivell de la placenta, el que pot produir complicacions durant tot l'embaràs.
Finalment les trombofílies són alteracions dels processos de la coagulació que causen un excés de coagulació. No totes les trombofílies produeixen avortaments però hi ha algunes com les mutacions del Factor V de Leiden o la del factor II de la protrombina que es relacionen amb un risc major d'avortament. Actualment també s'estan estudiant les alteracions del factor XIII perquè sembla un factor molt important en el manteniment de les fases precoces de l'embaràs.

Altres causes

Altres causes d'avortament no demostrades però molt probables són les alteracions de l'anatomia de l'úter (malformacions de la cavitat, fibromes submucosos, pòlips …). Finalment hi ha causes no demostrades però poc probables. Aquí s'inclouen alteracions hormonals (problemes de tiroides, diabetis, hiperprolactinemias …) o certes infeccions (Mycoplasmas, clamídies …).
Hi ha factors que tradicionalment s'havien considerat causa d'avortament que en l'actualitat s'estan revisant, com l'estrès, ja que els mecanismes que poden desencadenar no estan clars.
Actualment s'està estudiant la possibilitat que una de les causes d'avortament sigui que el cos de la dona rebutgi l'embaràs a considerar-lo un cos estrany (el que s'anomena al.loinmunitat). Això es produeix perquè durant l'embaràs té lloc un fenomen anomenat tolerància immunològica, pel qual la dona no rebutja l'embrió tot i que aquest tingui un 50% del seu material genètic que pertany al pare. Quan aquests mecanismes de control fallen les defenses de la dona ataquen l'embrió provocant la interrupció de l'embaràs.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *