Què es fa amb els embrions que sobren en un tractament de fertilitat?

La Llei de Reproducció Assistida estableix l'obligatorietat de congelar els embrions sobrants després d'un tractament. Les opcions que permet la Llei als pacients són:

  • Conservar-los per a ús propi en el futur, assumint el cost de preservació, ja sigui per a usar-los en un nou cicle si l'actual no acaba amb èxit, o bé més endavant si es desitja buscar un nou embaràs.
  • Donar-los a altres parelles.
  • Donar-los per a recerca.
  • Cessament de la seva conservació: s'extreuen del seu emmagatzematge i es deté el seu desenvolupament.

No sempre estaran disponibles totes les opcions per als pacients per la qual cosa serà important assessorar-se amb el seu metge de manera individualitzada per a conèixer les seves possibilitats reals.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes