És millor transferir 1 o 2 embrions per a aconseguir l'embaràs?

La decisió sobre quants embrions transferir durant un tractament de fertilitat depèn de diversos factors, com l'edat de la pacient, la qualitat dels embrions i les preferències personals de la parella. 

Es recomana un enfocament individualitzat, basat en les circumstàncies específiques de cada parella, i en això, l'especialista en fertilitat és el millor recurs per a ajudar a prendre una decisió.

En la mesura dels possible, els professionals mèdics sempre recomanarem transferir el menor nombre d'embrions per a reduir el risc d'embarassos múltiples.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes