És diferent l'adopció d'embrions de la donació d'embrions?

Sí, la donació és quan una parella dona els seus embrions sobrants per a ajudar a altres parelles de manera voluntària. 

Aquests embrions procedeixen dels cicles FIV (fecundació in vitro) i es troben congelats en nitrogen líquid. 

D'altra banda, quan parlem d'adopció, ens referim a la persona o parella que rep aquests embrions per a aconseguir un embaràs. Les parelles poden triar aquest procés quan existeix un problema de fertilitat tant masculí com femení.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes