Quines diferències hi ha entre el test EMMA i el cultiu microbià tradicional?

EL Test EMMA és un enfocament de seqüenciació d'última generació per a l'anàlisi del microbioma. A diferència del cultiu microbià tradicional, que només pot detectar microorganismes que es poden conrear en un laboratori, la metagenòmica utilitza tècniques de seqüenciació per a analitzar tot l'ADN present en una mostra, incloent-hi bacteris, virus i fongs. Això permet una detecció més completa i precisa dels microorganismes presents en la mostra.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes