Què és la histeroscòpia diagnòstica?

La histeroscòpia és una prova diagnòstica de la cavitat endometrial que ens permet accedir directament a l’interior de l’úter per valorar-lo amb més precisió. 

La histeroscòpia és la prova indicada quan se sospita algun tipus de patologia a la cavitat uterina. La histeroscòpia consisteix a introduir una petita càmera a l'interior de l'úter per veure directament la cavitat endometrial. A més, mitjançant la histeroscòpia és possible obtenir mostres del teixit endometrial per al seu estudi.

El tractament quirúrgic dels problemes uterins es reserva per a aquells que n’afecten la cavitat. En aquests casos, la cirurgia es farà per via histeroscòpica. La histeroscòpia quirúrgica és un tipus de cirurgia ambulatòria mínimament invasiva.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes