Influeix l'edat en els tractaments de fertilitat?

Sí, les taxes d'embaràs en fecundació in vitro depenen de l'edat de la pacient. Les taxa d'embaràs en menors de 35 anys és del 82,3% mentre que en majors de 42 anys és inferior al 11,0%. A més, l'edat de l'home afecta també a la fertilitat. A mesura que l'home envelleix, és més probable que tingui problemes per a concebre i és menys probable que s'aconsegueixi un embaràs evolutiu. Això es deu a canvis en la qualitat del semen i en la salut en general.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes