Existeix un nombre màxim de vegades per a donar?

El nombre de donacions està subjecte a la Llei de Reproducció Assistida 14/2006 segons la qual el nombre màxim autoritzat de fills nascuts a Espanya que haguessin estat generats amb gàmetes d'un mateix donant no haurà de ser superior a sis. 

A l'efecte del manteniment efectiu d'aquest límit, els donants hauran de declarar en cada donació si han realitzat altres prèvies, així com les condicions d'aquestes, i indicar el moment i el centre en el que s'haguessin realitzat aquestes donacions.

T’ajudem a resoldre els teus dubtes