Donació d’òvuls, la solució per als problemes de l’òvul.

La donació d'òvuls és una fecundació in vitro en la qual s'utilitzen els òvuls donats per una altra dona. És la solució definitiva per als casos en els qualshi la dona no pot produir òvuls o són de mala qualitat.

Avantatges de la donació d'òvuls

Senzillesa: tot i tractar-se d'una fecundació in vitro, la preparació és molt senzilla per a la dona receptora ja que no s'ha de sotmetre a l'estimulació de l'ovari.
Eficàcia: la donació d'òvuls ens ofereix les millors taxes d'èxit per a l'embaràs ja que es tracta d'una fecundació in vitro i s'utilitzen els òvuls d'una dona de menys de 35 anys.

Les donants d'òvuls

Les donants són dones joves, generalment amb edats entre 20-30 anys, que en un acte de solidaritat decideixen donar els seus òvuls a dones que els necessiten per aconseguir l'embaràs. Les donants d'òvuls han de tenir un bon estat de salut físic i psíquic i entre les proves que se'ls hi realitzen hi ha una avaluació psicològica, un examen físic i una analítica per descartar malalties infeccioses i alteracions en la informació genètica (cariotip).

En què consisteix?

El procediment que s'ha de seguir per realitzar una donació d'òvuls es resumeix en 4 passos:

Selecció i sincronització de la donant

La selecció de la donant es realitza de manera que s'aconsegueixi la major similitud física amb la parella receptora. Per a això es tenen en compte els grups sanguinis i les característiques físiques. Després de la selecció de la donant es procedeix a la sincronització dels cicles de la receptora i de la donant per poder obtenir els òvuls de forma sincrònica, és a dir sense necessitat de congelar-los.

Obtenció d'òvuls i preparació endometrial

La donant d'òvuls es sotmetrà a l'estimulació dels ovaris i després es realitzarà l'obtenció dels òvuls mitjançant una punció fol•licular. Al mateix temps, la dona receptora es sotmetrà a la preparació endometrial amb estrògens administrats per via oral o subcutània.

Fecundació in vitro i cultiu dels embrions al laboratori

Quant s'obtenen els òvuls de la donant, aquests passaran a ser de la parella receptora i es realitzarà el tractament de fecundació in vitro (FIV) amb semen de la parella o de donant. Els embrions obtinguts es deixaran en cultiu en un incubador fins al moment de la seva transferència.

Transferència d'embrions

La transferència d'embrions es realitzarà igual que en la fecundació in vitro amb òvuls propis. La transferència dels embrions es realitza canalitzant el canal cervical amb un catèter a través del qual s'introduiran dins de la cavitat endometrial. Aquest procés es realitza de forma ambulatòria, és senzill i no requereix anestèsia. Després de la transferència es recomana tornar al seu domicili al poc temps d'haver-la realitzat.

Donació d'òvuls: Èxit

L'èxit de la donació d'òvuls se situa per sobre del 72% i no depèn de l'edat de la dona, el que la converteix en la millor opció per aconseguir l'embaràs en dones per sobre dels 43 anys.

Quin és l'origen del semen?

La donació d'òvuls es pot realitzar amb el semen de la parella o amb el d'un donant.

• La donació d'òvuls amb semen de la parella està indicada en aquells casos en què tenim un problema en els òvuls, bé perquè no es produeixen o bé perquè són de mala qualitat. Aquesta situació se sol associar habitualment amb una edat de la dona superior als 40 anys a causa del descens fisiològic de la fertilitat femenina.

• La donació d'òvuls amb semen de donant es realitza quan ens trobem davant d'un problema amb els dos gàmetes de la parella: els òvuls i els espermatozoides. També està indicada en els casos de dones sense parella que volen un embaràs i no es poden utilitzar els seus propis òvuls.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *