Augment de cesàries en les classes socials més altes.

Segons un estudi les possibilitats de tenir un part per cesària és més elevat en les classes socials altes. L'estudi escocès, del BMC Public Health, presenta els resultats dels darrers anys destacant un augment de l'índex de cesàries. En aquest treball s'analitzen més de 360.000 naixements en Escòcia des de 1980 fins al 2000 i es correlacionen amb el nivell social. Segons les dades obtingudes a partir dels 90 s'evidencia un augment de les cesàries electives especialment en les classes socials altes (35% més de cesàries que en classes baixes). L'índex de cesàries urgents no canviava entre els grups.

Al nostre país la situació és  semblant i entre els anys 2000 i 2005 l'índex de cesàries va passar del 19,5% al 22.26% en els hospitals públics i del 30,8% al 36,4% en els privats.

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *