JURIDISCHE MEDEDELING

Algemene informatie

Algemene informatie voor de naleving van Wet 34/2002 over de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Bedrijfsnaam: Barcelona IVF, SLP

Adres: Escoles Pies 103 (Edificio Planetarium). 08017 Barcelona
CIF: B-65190116
Tel. (34) 93 417.69.16
Fax. (34) 93 418.02.88
E-mail: [email protected]

Algemene voorwaarden en de aanvaarding van de juridische kennisgeving.
De beheerder van de website, stelt gebruikers dit document dat bedoeld is onder Wet 34/2002 van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE) ter vervoeging en alle gebruikers van de website te informeren wat de voorwaarden voor het gebruik hiervan zijn.
Elke persoon die toegang tot deze site heeft neemt de rol aan van gebruiker en zet zich in voor de naleving en handhaving van de hierin beschreven bepalingen, als ook enige andere bepaling van het recht dat van toepassing was.
De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om alle informatie die kan worden weergegeven op de website te veranderen, zonder enige verplichting om informatie te verschaffen of gebruikers te informeren over dergelijke verplichtingen, wat betekent dat publicatie op de website hiervan door de beheerder voldoende is.

Verantwoordelijkheid en uitsluiting van garanties

De beheerder van de website wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie op zijn website, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., een Delaware bedrijf waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, VS (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker staan, die de website het gebruik hiervan door de gebruikers helpt te analyseren.

De informatie die door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt direct overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken ten behoeve van de beheerder van de website om uw gebruik van de website bij te houden, rapporten over de website-activiteit te verstrekken en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verstrekken, indien dit door de wet wordt vereist of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens die Google in zijn bezit heeft.
Gebruikers kunnen de behandeling van hun gegevens of informatie weigeren door de afwijzing van het gebruik van cookies door uw browser op een bepaalde manier in te stellen, maar als u dit doet kan het zijn dat de volledige functionaliteit van deze site wordt aangetast. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de behandeling van informatie over u op de wijze en voor de hierboven beschreven doelen door Google.

De website servers kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam gebruikt door de gebruiker detecteren. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer er verbinding gemaakt wordt met het internet. Al deze informatie wordt opgenomen in een server activiteit bestand dat naar behoren geregistreerd is en de verdere verwerking van de gegevens uitsluitend gedaan wordt om statistieke berekeningen te verkrijgen dat het aantal paginaweergaves weergeeft, als ook het aantal bezoeken aan web services, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt en elke andere legitieme activiteit.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk dat u word doorgestuurd naar content van websites van derden. Aangezien de beheerder van de website niet altijd de inhoud geplaatst door derden op diens websites kan controleren, heeft deze geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van dergelijke inhoud. De beheerder zal in ieder geval onmiddellijk overgaan tot de wegname van alle content die het nationaal of internationaal recht kunnen schenden, de goede zeden of de openbare orde en zal overgaan tot de onmiddellijke wegname van de doorsturing naar deze website en zal de bevoegde autoriteiten informeren over de inhoud in kwestie.

Het beheerder van de website is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die is opgeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, forums, chats, blog generators, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen om content van derden zelfstandig te publiceren op de website van de beheerder van de website. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 11 en 16 van de LSSICE, stelt de beheerder van de website zich beschikbaar voor alle gebruikers, overheden en veiligheidsdiensten, en zal actief participeren in de terugtrekking of blokkering van alle inhoud die van invloed kunnen zijn of in strijd zijn met nationaal of internationaal recht, rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde. Als de gebruiker van oordeel is dat er op de website inhoud bestaat die hieronder kan worden ingedeeld, dan behoord de beheerder van de website onmiddellijk hierover ingelicht te worden.

Inhoud

Deze site is gericht op het verstrekken van informatie over de activiteiten en diensten die uitgevoerd worden door Barcelona IVF. Barcelona IVF behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan de inhoud en presentatie van de website aan te brengen.

De informatie op deze website is informatief en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Geen van de gepubliceerde inhoud is bestemd voor medische diagnose of behandeling.

Links

De verantwoordelijke van de website plaatst beschikbare links voor gebruikers om het zoeken en toegang tot informatie, diensten en andere relevante inhoud op het internet te vergemakkelijken. De links op deze website kunnen gebruikers naar andere websites en webpagina’s van derden leiden waarover de beheerder van deze website geen controle uit kan oefenen.

Intellectuele eigendomsrechten

Voor de website, waaronder, zonder beperking, maar niet beperkt tot het programmeren, bewerken, inzamelen en andere elementen nodig zijn voor de werking ervan, zijn ontwerpen, logo’s, tekst en / of afbeeldingen eigendom van de beheerder van de website of beschikt indien van toepassing een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Alle inhoud van de website zijn naar behoren beschermd door de regels van het intellectueel eigendomsrecht en staan in de openbare registers ingeschreven.
Ongeacht het doel waarvoor ze bestemd zijn is men in ieder vereist in geval van volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de website te verkrijgen. Elk gebruik dat niet eerder door de beheerder van de website geautoriseerd is zal worden beschouwd als een ernstige schending van de rechten van intellectueel eigendom van de auteur.

Ontwerpen, logo’s, tekst en / of afbeeldingen buiten de verantwoordelijkheid van de website en die weergegeven zouden kunnen worden op de website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en zijn zelf verantwoordelijk zijn voor alle geschillen die daaruit voort zouden kunnen komen. De beheerder van de website heeft in ieder geval de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van voorgenoemde partijen.

De beheerder van de website geeft uitdrukkelijk toestemming zodat derden rechtstreeks naar specifieke inhoud van de website kunnen doorverwijzen en in ieder geval moet doorverwezen worden naar de hoofdsite van de beheerder.

De beheerder van de website erkent in het voordeel van de houders de bijbehorende rechten van intellectueel eigendom dat geen vermelding of verwijzing op de website inhoudt betreffende de rechten of verantwoordelijkheden van de beheerder hiervoor, noch goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling van deze.
Om eventuele opmerkingen over mogelijke schendingen van intellectuele eigendomsrechten te maken evenals van de inhoud van de website, kunt u dit doen via het volgende e-mail adres: [email protected]

Toepasbare wet en jurisdictie

Voor geschillenbeslechting of vragen met betrekking tot deze website of activiteiten die zich hierin ontwikkelen zal het Spaanse recht van toepassing zijn waaronder de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, waarbij alle op te lossen geschillen of hieraan gerelateerd gedaan behoren te worden bij de rechtbanken van Barcelona.

In geval van twijfel of onenigheid met betrekking tot ons beleid van bescherming van persoonsgegevens kunt u per email contact met ons opnemen: [email protected]