BLASTOCYST CULTUUR

Wat houd de blastocyst cultuur in?

De blastocyst cultuur behoort de embryo´s in de cultuur van het laboratorium te houden tot de 5e dag van ontwikkeling.

Om een succesvol blastocyst cultuur uit te voeren is het belangrijk over een ​modern laboratorium te beschikken met een team van gekwalificeerde biologen die ervoor moeten zorgen dat de embryo’s zich zonder problemen verder kunnen ontwikkelen.

Welke voordelen biedt de blastocyst cultuur?

De overdracht van embryo´s in het blastocyststadium heeft aangetoond dat de zwangerschapspercentages aanzienlijk toenemen in vergelijking met 2 of 3 dagen embryo-ontwikkeling.

De reden dat we de resultaten met blastocyst overdracht verbeteren heeft te maken met het feit dat we bezig zijn met een betere selectie van embryo's die vervolgens overgedragen zullen worden. Hoe langer we de embryo´s onder observatie in het laboratorium houden hoe meer informatie we over diens kwaliteit verkrijgen. Het is gebruikelijk dat niet alle embryo´s het blastocyststadium bereiken en dit heeft te maken met het feit dat ze van niet voldoende kwaliteit zijn om zwanger te raken. Echter embryo´s die de 5e dag van het blastocyststadium bereiken hebben de grootste kans een zwangerschap te bereiken.

Is het mogelijk om embryo’s in te vriezen met een blastocyst cultuur?                    

Met de blastocyst cultuur hebben we minder embryo’s te bevriezen maar deze zijn van hogere kwaliteit. Het overlevingspercentage van ingevroren embryo's in het blastocyststadium is zeer hoog waardoor de kans om zwanger te raken hoger is.

Hoeveel embryo's moeten worden overgedragen in het blastocyststadium?            

De blastocyst cultuur laat ons toe om embryo’s te selecteren met een groter implantatie potentieel waardoor we een meer conservatieve benadering kunnen hebben op het moment dat we beslissen over van het aantal over te dragen embryo's. Dit zal afhangen van de medische geschiedenis van elke patiënt, maar in geval van goede prognose zal altijd aanbevolen worden om één enkel embryo over te dragen.

De overdracht van een enkel embryo in het blastocyststadium biedt een hoge kans op zwangerschap en vermindert de kans op een meerlingzwangerschap.