VROUWEN ZONDER MANNELIJKE PARTNER

Vrouwen zonder mannelijke partner kun zwanger worden d.m.v. van behandelingen voor geassisteerde menselijke voortplanting door het gebruik van donorsperma.

Welke behandelingen kunnen er worden uitgevoerd?

Het uitvoeren van de behandeling is afhankelijk van de klinische beoordeling van elk geval.

De behandeling van keuze als de eileiders doorlaatbaar zijn en de ovariële functie correct is, is kunstmatige inseminatie met donorsperma (IAD). Indien zwangerschap niet wordt bereikt na meerdere inseminaties of als er een probleem in de eileiders bestaat wordt in vitro fertilisatie (IVF) aangeraden met donorsperma. Soms, vooral als er sprake is van een lage ovariële reserve kan dubbele donatie de juiste oplossing bieden: donatie met eicellen, met sperma van de donor.

In het geval van homoseksuele paren waarbij beide willen deelnemen aan het proces, kunt u de ROPA methode kiezen.

ROPA

Wat is ROPA?

De ROPA methode, ook wel bekent als dubbel moederschap betekent in het Spaans: "Ontvangst van eicellen van het koppel”.

Deze techniek maakt het mogelijk dat beide vrouwen meedoen aan het zwangerschapsproces. Een van de twee wordt de genetische moeder en de andere de draagmoeder. Een vrouw draagt de eicellen aan als donor en de andere is degene aan wie de embryo´s worden overgedragen.

Welke behandeling ondergaat de vrouw die de eicellen doneert?       

De vrouw die doneert behoort ovariële stimulatie te ondergaan om de eicellen die geschikt zijn voor in vitro fertilisatie (IVF) te verkrijgen. Het verkrijgen van de eicellen wordt uitgevoerd onder verdoving in de operatiekamer en duurt ongeveer tien minuten. Nadat de eicellen zijn verkregen worden ze bevrucht met donorsperma en vanaf dit moment wordt de ontwikkeling van de embryo’s op de voet gevolgd in het laboratorium totdat ze 5 dagen later worden overgedragen.

Hoe wordt de vrouw die de embryo’s ontvangt voorbereid?         

De vrouw die zwanger wordt dient een behandeling te ondergaan waarbij het baarmoederslijmvlies wordt voorbereid met oestrogenen. Deze baarmoederslijmvlies voorbereiding wordt uitgevoerd terwijl de andere vrouw ovariële stimulatie krijgt. Zodra we het baarmoederslijmvlies van de ontvangende vrouw hebben voorbereid en de embryo’s klaar staan in het laboratorium zal worden overgaan tot overdracht in de baarmoeder van de ontvangende vrouw om zo zwanger te raken.

Welke tests zijn er nodig?

Om de ROPA methode uit te voeren behoort de vrouw die de eicellen doneert de volgende tests uitvoeren:

  • Hormoonanalyse om de ovariële reserve te analyseren
  • Gynaecologische echografie om een pathologie van de baarmoeder en de eierstokken uit te

   sluiten

Karyotype om genetische afwijkingen uit te sluiten die het embryo zouden kunnen beïnvloeden

  • Serologisch onderzoek op de aanwezigheid van overdraagbare infectieziekten.

La mujer que recibe los embriones debe realizar las siguientes pruebas diagnósticas:

  • Ecografía ginecológica para descartar patología del útero y de los ovarios
  • Estudio de serologías para descartar la presencia de enfermedades infecciosas transmisibles.

Slagingspercentages             

Het slagingspercentage van de ROPA methode is dezelfde als bij vitro fertilisatie en hangt voornamelijk af van de leeftijd van de vrouw die de eicel doneert, die meer dan 50% is tot 39 jaar en geleidelijk afneemt na deze leeftijd.  Resultaten zien