KUNSTMATIGE INSEMINATIE

Wat is kunstmatige inseminatie?          

Kunstmatige inseminatie is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij een spermamonster wordt geplaatst in de baarmoeder terwijl de vrouw ovuleerd.

Om een ​​kunstmatige inseminatie met goede vooruitzichten uit te kunnen voeren behoort men twee factoren in overweging te nemen:

  • Dat de leeftijd van de vrouw niet boven de 35 jaar is.
  • Korte onvruchtbaarheidsperiode.

inseminacion-artificial-chica-sonriente

Hoe wordt een kunstmatige inseminatie uitgevoerd?

Om een kunstmatige inseminatie uit te voeren dienen de eierstokken met hormonen gestimuleerd te worden d.m.v. subcutane injecties vanaf de eerste dagen van de cyclus. Tijdens de stimulatie moet toezicht gehouden worden op de ovariële respons d.m.v. een serie echografieën. Het doel van de stimulatie is om 1 of 2 follikels te laten ontwikkelen om het risico van een meervoudige zwangerschap zoveel mogelijk te beperken. Zodra de ovulatie getriggerd wordt, word de kunstmatige inseminatie na ongeveer 36-40 uur uitgevoerd.

Bij gebruik van een spermamonster van het koppel, wordt u opgeroepen om het monster te leveren om de capaciteit hiervan te bewerkstelligen in het laboratorium.

De inseminatie wordt uitgevoerd op een poliklinische basis, waarbij er een katheter door de baarmoederhals wordt geplaatst, waardoor het spermamonster in de baarmoeder wordt ingebracht.

Als dit voltooid is kan de vrouw na een paar minuten rust naar huis gaan.

Hoe lang duurt het proces?

De duur van de inseminatiebehandeling zal voornamelijk afhangen van de ovariële stimulatiefase. Als er een juiste reactie plaats vindt zal de adequate follikelgroei na 8-10 dagen verkregen worden. Soms is het nodig de stimulatie te verlengen om de juiste folliculaire ontwikkeling te behalen.

Meestal wordt de inseminatie uitgevoerd in een periode van 15 dagen.

Infografia inseminacion artificial

Is het verplicht om de eierstokken te stimuleren?

Ovariële stimulatie is niet noodzakelijk om kunstmatige inseminatie uit te voeren bij een vrouw die normaal ovuleerd. Toch wordt het in alle gevallen aanbevolen, omdat het de kans op succes verbetert.

Hoe vaak moet ik naar de kliniek komen?

Tijdens de behandeling moet men een paar keer naar de kliniek gaan om de follikelontwikkeling te controleren. Er zijn vaak niet meer dan drie echografieën nodig om de inseminatie te kunnen plannen.

Welke testen zijn nodig om kunstmatige inseminatie uit te voeren?

Aanbevolen voor kunstmatige inseminatie tests zijn:

Type sperma

Sperma voor het uitvoeren van kunstmatige inseminatie kan van een partner of donor komen.

In het geval er donorsperma gebruikt wordt, zal deze worden gekozen, zoals bepaald staat in de wet, met behoud van de maximale fenotypische gelijkenis van patiënten.

Hoe word het sperma voorbereid?

De dag dat inseminatie plaats gaat vinden wordt het spermamonster bereid in het laboratorium d.m.v. spermacapacitatie wat het selectieproces inhoudt van progressief beweeglijk sperma, dat als geschikt wordt geacht voor de bevruchting van de eicel.

Wat te doen na de inseminatie?

Na inseminatie is het raadzaam om gedurende enkele dagen progesteron supplementen te slikken om de embryo implantatie ten goede te komen.

Kan ik een normaal leven leiden?        

Tijdens de inseminatiecyclus zal de vrouw weinig verschillen met de natuurlijke cyclus merken. Daarom is het raadzaam om een zo normaal mogelijke ​​levensstijl te volgen.

Wanneer wordt er een zwangerschapstest gedaan?        

Het wordt aanbevolen een urine zwangerschapstest, twee weken na inseminatie uit te laten voeren.

Hoe vaak kan men een inseminatie doen?

Zoals in de natuurlijke cycli kunnen inseminaties per cyclus worden herhaald. Het is niet nodig een maand pauze te nemen om slagingspercentages te verbeteren.

Is er een inseminatielimiet?            

Zwangerschapscijfers m.b.t. inseminaties zijn stabiel gedurende de eerste drie pogingen. Als je geen zwangerschap hebt bereikt na 3 inseminaties raden we aan om naar een meer effectieve behandeling over te stappen.

Slagingspercentages

De slagingspercentages van kunstmatige inseminatie liggen rond de 20% bij het gebruik van een spermamonster van het koppel en 25% bij het gebruik van donorsperma. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van een vruchtbaar koppel in een natuurlijke cyclus.

Risico's van kunstmatige inseminatie                      

Het grootste gevaar van kunstmatige inseminatie is de meerlingzwangerschap die zal afhangen van het aantal follikels die ontwikkeld zullen worden tijdens de stimulatiefase. Dit risico is te controleren met een echografiesysteem van de behandeling.