IN VITRO FERTILISATIE – IVF

Wat is in vitro fertilisatie?        

In vitro fertilisatie (IVF) is de behandeling van geassisteerde voortplanting waarin de eicel bevrucht wordt door sperma in het laboratorium.

In vitro fertilisatie (IVF) bestaat uit drie belangrijke fasen:

  • Ovariële stimulatie
  • Verkrijgen van eicellen voor bevruchting en embryo cultuur
  • Overdracht van embryo's in de baarmoeder

In vitro fertilisatie stap voor stap

Welke tests zijn nodig voor in vitro fertilisatie?

Om de in vitro fertilisatie (IVF) uit te voeren is een voorafgaande studie nodig met de volgende diagnostische tests:

  • Hormoonanalyse om de ovariële reserve te analyseren. U kunt de waarde van het anti-Mülleriaan (AMH) hormoon op elk moment van de cyclus of de FSH en oestradiol op dag 3 van de cyclus bepalen.

  • Gynaecologische echografie om een pathologie van de baarmoeder en de eierstokken uit te sluiten.
  • Studie van serologische tests om de aanwezigheid van overdraagbare infectieziekten uit te sluiten.
  • Semenanalyse om de kwaliteit van het monster bepalen. Als de spermakwaliteit erg laag is, is het nodig om de andrologische studie met aanvullende proeven uit te breiden.

  • Karyotypes om uit te sluiten dat er genetische afwijkingen bestaan die het embryo kunnen beïnvloeden.

Hoe worden de eierstokken gestimuleerd?

Om een in vitro fertilisatie (IVF) uit te voeren met een goede kans van slagen moeten voldoende eicellen verkregen worden. Dit bereikt men door vrouwen te onderwerpen aan een gecontroleerde ovariële stimulatie door toediening van hormonen in onderhuidse injecties. Het stimulatiepatroon wordt individueel aangepast volgens de ovariële reserve van de vrouw. Tijdens de stimulatie moet toezicht gehouden worden op de ovariële respons d.m.v. een serie van echografieën totdat een correct aantal follikels van een groot genoeg formaat behaald worden. Op dat moment wordt de ovulatie in werking gebracht waarbij na 36 uur de eicellen verkregen worden.

Hoe vaak moet ik bij de kliniek langs gaan tijdens de ovariële stimulatie?

In de meeste gevallen behoren er niet meer dan drie echografiecontroles uitgevoerd te worden om de nodige eicellen te verkrijgen.

Hoe worden de eicellen verkregen?            

Het verkrijgen van de eicellen wordt uitgevoerd door een punctie te maken in de eierstokken begeleid door echografie. Het gaat om een eenvoudige procedure die ongeveer 10 minuten duurt en wordt uitgevoerd onder verdoving. Het is geen pijnlijke techniek omdat vrouwen blijven slapen gedurende de hele procedure. Aangezien het gaat om een poliklinisch proces kan de patiënte binnen enkele uren na het verkrijgen van de eicellen weer naar huis.

Type spermacellen

Om een in vitro fertilisatie (IVF) tot uitvoering te kunnen brengen kan een monster van het koppel gebruikt worden of dat van een spermadonor.

Indien er gekozen wordt voor een spermadonor zal deze volgens de wet worden geselecteerd en zal de maximale fenotypische gelijkenis met patiënten in acht genomen worden.

Hoe worden de spermacellen verkregen?

De meest voorkomende manier om spermacellen te verkrijgen is door masturbatie op de dag dat de eicellen verkregen worden. Indien nodig kan een eerder bevroren monster gebruikt worden.

Andere manieren om de spermacellen te verkrijgen is d.m.v. testiculaire aspiratie (TESA) en testiculaire biopsie (TESE). Beide worden gebruikt wanneer geen spermacellen zich in het ejaculaat bevinden.

Bij gebruik van donorsperma zal het altijd gaan om een ingevroren monster.

Hoe wordt de bevruchting van de eicellen gedaan?      

Bevruchting gebeurt in het laboratorium na het verkrijgen van de eicellen. Laboratoriumtechnieken voor het insemineren van eicellen is de conventionele IVF manier en de intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI).

ICSI is momenteel de verkozen techniek voor het insemineren van eicellen, vooral als er een voorgeschiedenis van bevruchtingsmislukkingen bestaat of in geval van zeer slechte spermakwaliteit. In de andere gevallen, als we een goed aantal volwassen eicellen hebben kan men overgaan tot conventionele IVF.

Wat gebeurt er in het laboratorium met eicellen vanaf het moment dat deze bevrucht worden totdat de overdracht plaatsvindt?

Zodra de eicellen geïnsemineerd zijn moet er gewacht en gezien worden hoe de evolutie hiervan is in het laboratorium. Na 18-21u. controleert men of de bevruchting correct is verlopen en de embryo’s worden in incubators behouden die de ideale groeiomstandigheden bieden.

Dagelijks zal men de evolutie van elk embryo analyseren tot de 5e dag van ontwikkeling waarin de overdracht in de baarmoeder zal worden uitgevoerd. Deze langdurige cultuur van 5 dagen stelt ons in staat de embryo's (blastocysten) te selecteren die ons de mogelijkheid geven om hier meer van te implementeren, waardoor het vergroten van de kans op zwangerschap werkelijkheid wordt.

Hoe worden de embryo´s overdragen?

De embryo transfer is een eenvoudige procedure die geen verdoving of opname vereist. Een katheter wordt via de baarmoederhals ingebracht om de embryo's in de baarmoeder te deponeren. Normaal gesproken worden 1-2 embryo’s overgedragen, hoewel de huidige trend is om een ​​enkel embryo over te dragen om zo de risico's van meervoudig zwangerschap te verminderen.

Wat gebeurt er met embryo's die niet worden overgedragen?

Als na de embryo overdracht embryo's van goede kwaliteit overblijven, zullen deze worden bevroren.

Hoe lang duurt het proces?

De in vitro fertilisatie (IVF) behandelingsduur is afhankelijk van het type stimuleringsprotocol. Een kort stimuleringsprotocol duurt gemiddeld ongeveer 15 tot 17 dagen. Als we gebruik maken van een lang protocol hebben we 10-15 dagen extra nodig voor de voorbereiding.

Wat te doen na de embryo transfer?

Na de overdracht moet de progesteronbehandeling voortgezet worden die gestart is na punctie van de eierstokken. Als alles goed gaat zal het embryo geïmplanteerd worden binnen enkele uren na de overdracht hoewel we dit niet zeker kunnen weten tot op de dag van de zwangerschapstest.

Kan ik een normaal leven leiden tijdens de IVF?

Tijdens de behandeling is het aanbevolen om een ​​rustig leven te lijden, waarbij grote inspanningen en sport vermeden behoren te worden. De dag van de punctie van de eierstokken moet thuis rust gehouden worden. Ook moet geslachtsverkeer gedurende het gehele proces vermeden worden.

Kan ik iets doen om mijn kansen na de overdracht te verbeteren?

Vaak wordt er over nagedacht wat er gedaan kan worden na de overdracht om de zwangerschap te bevorderen. Er is niets extra´s dat gedaan kan worden om de kans op zwangerschap te verhogen dan te wachten op het moment dat de embryo’s zich correct geïmplanteerd hebben en een normaal en ontspannen leven te leiden.

Hoe vaak kan ik een IVF doen?

Het beste kan men wachten tot de eierstokken weer in hun normale staat zijn voordat er opnieuw IVF stimulatie plaats vindt. Men raad aan een ​​paar cycli te wachten voordat een nieuwe behandeling begonnen wordt.

Zit er een limiet aan het aantal IVF-pogingen?

Er bestaat geen limiet aan het aantal in vitro fertilisatie (IVF) pogingen, maar wordt zelden meer dan 3 keer gedaan. Het is aan te raden de zaak na elke cyclus waarin de zwangerschap heeft nagelaten opnieuw te evalueren om te bepalen of verdere tests noodzakelijk zijn.

Kan IVF gedaan worden zonder stimulatie?

IVF in de natuurlijke cyclus wordt aangeraden voor vrouwen met eerdere behandelingen en een zeer lage respons. Hierbij word getracht een enkele eicel te verkrijgen en op natuurlijke wijze te selecteren. Deze optie heeft een laag slagingspercentage en is gereserveerd voor gevallen waarbij eiceldonatie niet door de patiënt wordt geaccepteerd.

Wat moet ik doen om mijn ingevroren embryo's over te dragen?

De overdracht van ingevroren embryo's vereist enkel een goede ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies door de vrouw. Daarvoor wordt een orale hormoontherapie gebruikt of transdermaal toegediend vanaf het begin van de cyclus. Enkele dagen zorgt men ervoor dat het endometrium goed wordt voorbereid, hierna plant men de dag van overdracht in.

De embryo's worden ontdooid op de dag van overdracht. Als ingevroren embryo's van goede kwaliteit en blastocyst zijn is de overlevingskans groter dan 90%.

Ondanks de goede zwangerschapswaarden met bevroren embryo’s bereikt men niet hetzelfde als met verse embryo´s die boven de 40% zitten.

Hoe lang kunnen embryo's worden ingevroren?

Embryo's kunnen bevroren blijven tot een van de door de wet gestelde doelen wordt beslist. De bevriezingstijd heeft geen invloed op de resultaten.

Slagingspercentages            

In vitro fertilisatie (IVF) is één van de beste vruchtbaarheidsbehandelingen. De slaginskansen hangen voornamelijk af van de leeftijd van de vrouw, met meer dan 50% tot en met 39 jaar en neemt geleidelijk af na deze leeftijd. Resultaten zien

Risico's van IVF

De grootste risico’s van in vitro fertilisatie (IVF) hebben te maken met de ovariële stimulatie en punctie.

Door ovariële stimulatie kan het hyperstimulatiesyndroom optreden als gevolg van overmatige ovariële respons op medicatie. Momenteel is dit risico minimaal omdat de protocollen zijn geïndividualiseerd.

Door de eierstokpunctie kunnen kleine bloedingen ontstaan, die zich meestal zelf beperken. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om in te grijpen om dit op te lossen.

Meerlingzwangerschap is een ander gevolg van in vitro fertilisatie (IVF). Het beleid van enkel embryo overdracht helpt om het aantal meerlingzwangerschappen sterk te verminderen.