DONATIE

In sommige gevallen van onvruchtbaarheid wordt aangeraden de gameten van het koppel te veranderen. Er kan sprake zijn van eicellen, spermacellen of van beide. Indien men tijdens de behandeling niet eigen eicellen, spermacellen of beide gebruikt kan naar donatie worden gekeken waarbij de gameten van een donor gebruikt worden die voldoen aan de wettelijke eisen om te kunnen doneren.

Eiceldonatie

Wat is eiceldonatie?

Eiceldonatie is een geassisteerde voortplantingsbehandeling waarbij donoreicellen worden bevrucht in het laboratorium met sperma van een donor of de partner. Eiceldonatie bestaat uit 3 fasen:

 • Synchronisatie met de donor
 • Voorbereiding van het baarmoederslijmvlies
 • In vitro bevruchting van de eicellen van de donor en daaropvolgende embryo overdracht

 

Wanneer wordt eiceldonatie aangeraden?

Eiceldonatie wordt aangereden in gevallen waarin de vrouw niet zwanger kan raken met haar eigen eicellen. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Gevorderde leeftijd
 • Lage kwaliteit van de eicellen
 • Lage ovariële reserve na herhaalde IVF pogingen
 • Genetische ziekten

Welke tests zijn nodig voor eiceldonatie?            

Om een ​​eiceldonatiebehandeling uit te voeren zijn de volgende tests noodzakelijk:

 • Gynaecologische echografie om een pathologie van de baarmoeder en eierstokken uit te sluiten.
 • Semenanalyse om de kwaliteit van het monster bepalen. Als de spermacelkwaliteit erg laag is, dan is het nodig om de andrologische studie te verlengen met extra tests.
 • Mannelijk karyotype om genetische afwijkingen uit te sluiten die het embryo kunnen beïnvloeden.
 • Serologisch onderzoek om de aanwezigheid van overdraagbare infectieziekten uit te sluiten.

Hoe lang duurt de eiceldonatiebehandeling?

Binnen een maand kan de behandeling worden voltooid.

Hoe vaak moet ik naar de kliniek gedurende de eiceldonatie?

Om de behandeling uit te voeren moet je twee keer komen. De eerste keer om de cyclus te organiseren en eventueel een spermamonster te bevriezen. De tweede keer voor de overdracht van embryo's.

Tijdens het proces wordt een echografie gemaakt van het baarmoederslijmvlies die in de kliniek zelf kan worden gemaakt of met je gebruikelijke gynaecoloog.

Moeder dankzij eiceldonatie

Wie zijn eiceldonoren?

Eiceldonoren zijn jonge vrouwen tussen de 18 en 35 jaar oud met een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om donor te worden behoord men een reeks tests te hebben gehaald met inbegrip van de studie van de persoonlijke en familiegeschiedenis, een psychologische evaluatie, een algemeen en gynaecologisch onderzoek en een bloedonderzoek om mogelijke infectieziekten uit te sluiten en de nodige genetische analyses uit te voeren.

Hoe kunnen we de selectie van donors verbeteren

Met als doel je de hoogste behandelingskwaliteit aan te bieden, voert Barcelona IVF bij donoren een genetische test uit om ernstige erfelijke ziekten uit te sluiten.

Iedereen loopt het risico een genetische ziekte op te lopen, ook al komen deze niet voor bij de familie. Ziekten zoals cystische fibrose, musculaire atrofie en fragiel X syndroom verschijnen ongeveer in 1-2 gevallen per 8000 geboren kinderen, zodat we dit in acht moeten nemen bij het maken van een beslissing m.b.t. voortplanting. Minder voorkomende ziekten zoals thalessemia, ziekte van Gaucher, spinale musculaire atrofie en vele andere moeten ook onder de loep genomen worden door de ernst van de prognose.

Door toepassing van genetische tests voor de donor en de vader, kunnen we genetische veranderingen detecteren die een totaal van 250 ziektes kunnen ontwikkelen, zodat nagenoeg het risico op een kind met een van deze ziektes geheel geëlimineerd kan worden.

Hoe wordt mijn eiceldonor gekozen?

De toewijzing van een donor wordt uitgevoerd door het gespecialiseerd medisch team, afhankelijk van de fysieke kenmerken van de patiënten en diens bloedgroepen. Deze taak draagt een grote verantwoordelijkheid op zich en daarom wordt elke toewijzing gedaan op basis van het geval in kwestie.

donacion-ovulos-chica

Over welke informatie over de eiceldonor mag ik beschikken?

In Spanje is eiceldonatie anoniem, waardoor de identiteit van de donor en de patiënt en hun nakomelingen beschermd wordt. U kunt wel algemene informatie over de donor en diens fysieke kenmerken, bloedgroep en leeftijd te weten komen. In Barcelona IVF delen we ook donorgegevens met betrekking tot hobby's, persoonlijkheid en waarom besloten wordt te doneren.

Waarom is synchronisatie met de donor vereist?

Om een ​​eiceldonatie te voltooien is het vereist dat de donor en de patiënt hun cyclus op hetzelfde moment beginnen zodat de baarmoeder van de patiënt gereed is wanneer de embryo’s overgedragen moeten worden. Deze fase duurt 2-3 weken.

Hoe kan ik mijn baarmoederslijmvlies voorbereiden?

Om het baarmoederslijmvlies voor te bereiden om embryo's te ontvangen moet er een hormonale substitutietherapie worden uitgevoerd. De behandeling begint met oestrogenen en de correcte ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies wordt gecontroleerd d.m.v. een vaginale echografie. Eenmaal de eicellen van de donor zijn verkregen wordt er aan de donoreicellen progesteron toegevoegd zodat het baarmoederslijmvlies receptief wordt op het einde van de dag dat embryo overdracht heeft plaatsgevonden.

Hoe worden de embryo´s verkregen?                     

De embryo's worden verkregen door in vitro fertilisatie van de eicellen van de donor met de spermacellen van de partner of van een spermadonor. Deze embryo’s worden in een cultuur gehouden van het laboratorium gedurende 5 dagen totdat ze worden overgedragen.

Hoe worden de embryo´s overgedragen?

De embryo transfer is een eenvoudige procedure die geen verdoving of opname vereist. Een katheter wordt via de baarmoederhals ingebracht om de embryo's in de baarmoeder te plaatsen. Normaal gesproken worden 1-2 embryo’s overgedragen, hoewel de huidige trend is om een ​​enkel embryo over te dragen om de risico's van meervoudig zwangerschap te verminderen.

Wat gebeurt er met embryo's die niet worden overgedragen?

Als na de embryo overdracht embryo's van goede kwaliteit overblijven, zullen ze worden bevroren.

Kan ik een normaal leven leiden tijdens de eiceldonatie?

Ja, tot op de dag van de overdracht. Die dag wordt relatieve rust aanbevolen en vanaf dat moment wordt geadviseerd om een ​​rustig leven te leiden waarbij grote inspanningen vermeden worden. Je kunt normaal reizen nadat de embryo overdracht heeft plaatsgevonden.

Kan ik iets doen om mijn kansen na de overdracht te verbeteren doen?

Vaak wordt er over nagedacht wat er gedaan kan worden na de overdracht om de zwangerschap te bevorderen. Er is niets extra´s dat gedaan kan worden om de kans op zwangerschap te verhogen dan te wachten op het moment dat de embryo’s zich correct geïmplanteerd hebben en een normaal en ontspannen leven te leiden.

Zit er een limiet aan het aantal IVF-pogingen?

Er bestaat geen limiet aan het aantal eiceldonatie die kunnen worden uitgevoerd maar er moet rekening gehouden worden met het feit dat 90% van de patiënten zwanger raken in de eerste 3 eiceldonatiecycli.

Succespercentages bij eiceldonatie

Eiceldonatie is de behandeling van onvruchtbaarheid met het hoogste slagingspercentage aangezien er donoreicellen van jonge vrouwen zonder onvruchtbaarheidsproblemen gebruikt worden. Het slagingspercentage is meer dan 72% door de overdracht van twee embryo's in het blastocyst stadium en meer dan 63% wanneer slechts één embryo wordt overgedragen, waardoor het risico van een tweelingzwangerschap vermeden wordt. Resultaten zien

Risico's van eiceldonatie

Het belangrijkste risico van eiceldonatie is meerlingzwangerschap als er meer dan één embryo word overgedragen. Momenteel met de goede resultaten van een lange blastocyst cultuur kiezen veel koppels voor een enkel embryo overdracht om tweelingzwangerschap te voorkomen.

Spermadonatie

Wat is spermadonatie?

Spermadonatie houdt het gebruik van sperma afkomstig van een donor in, in elke geassisteerde reproductie behandeling, kunstmatige inseminatie, IVF of eiceldonatie.

Wanneer wordt het aanbevolen?

De donatie van spermacellen wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

 • Kwaliteit van de spermacellen dat diens gebruik niet mogelijk maakt
 • Genetische ziekten
 • Gebrek aan mannelijke partner

donacion-semen

Wie zijn de spermadonors?

Spermadonors zijn jonge mannen met een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om een ​​spermadonor te kunnen zijn moet men een reeks tests doorstaan met inbegrip van de studie van hun persoonlijke en familiale geschiedenis, een psychologische evaluatie, een andrologische evaluatie en een bloedonderzoek om uit te sluiten dat er eventuele infectieziekten bestaan en zo worden ook de nodige genetische analyses uitgevoerd. Om spermadonor te worden is het niet voldoende om een normaal spermamonster te hebben maar een met goede herstellingsmogelijkheden en goede overlevingskansen na ontdooiing.

Hoe wordt mijn spermadonor gekozen?

De toewijzing van een donor wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde medisch team, afhankelijk van de fysieke kenmerken van de patiënten en diens bloedgroepen. Deze taak draagt een grote verantwoordelijkheid op zich en daarom wordt elke toewijzing gedaan op basis van het geval in kwestie.

Over welke informatie over de eiceldonor mag ik beschikken?

In Spanje is eiceldonatie anoniem, waardoor de identiteit van de donor en de patiënt en hun nakomelingen beschermd wordt. U kunt wel algemene informatie over de donor en diens fysieke kenmerken, bloedgroep en leeftijd te weten komen. In Barcelona IVF delen we ook donor gegevens met betrekking tot hobby's, persoonlijkheid en waarom besloten wordt te doneren.

Embryodonatie

Wat is embryodonatie?                        

Embryo donatie is een behandeling waarbij de ontvangende vrouw wettelijk embryo's krijgt gedoneerd door koppels die geen kinderen meer willen.

donacion-embriones

Wanneer wordt embryodonatie aanbevolen?

Embryodonatie wordt in die gevallen aanbevolen voor degenen die gebruik moeten maken van gedoneerde gameten en die om ethische redenen liever gedoneerde embryo’s willen gebruiken.

Welke tests zijn er nodig voor de donatie van embryo's?

Om een ​​embryodonatie behandeling uit te voeren zijn de volgende tests noodzakelijk:

 • Gynaecologische echografie om een pathologie van de baarmoeder en eierstokken uit te sluiten.
 • Studie van de serologische tests om de aanwezigheid van overdraagbare infectieziekten uit te sluiten.

Wie zijn de donoren?

Zodat een embryo kan worden gedoneerd voor reproductieve doeleinden moet het afkomstig zijn van een koppel waarbij beide leden voldoen aan alle wettelijke eisen om beschouwd te kunnen worden als donoren.

Hoe werkt embryodonatie?            

De embryo overdracht vereist slechts een goede ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies bij vrouwen. Daarvoor wordt hormoontherapie oraal of transdermaal toegediend dat wordt ingenomen aan het begin van de cyclus. Enkele dagen later checkt men dat het baarmoederslijmvlies goed is voorbereid en plant men de dag van overdracht. De embryo's worden ontdooid op de dag van overdracht.

Slagingspercentages van embryodonatie             

Het succespercentage van embryodonatie is gelijkwaardig aan die van een bevroren embryo en plaatst zich boven de 40%.