Valoració de la donació d’òvuls i semen per part dels pacients.

A l'enquesta publicada al nostre web plantegàvem la següent qüestió: creus que la donació d'òvuls o semen és comparable a la donació d'un òrgan?.

El 45% dels pacients equiparen la donació de gàmetes a la donació d'un òrgan i el 45% no ho veuen comparable mentre que un 10% no sap què contestar.

Aquest resultat, impensable fa uns anys, posa en evidència la major acceptació de la donació d'òvuls o semen quan hi ha un problema d'esterilitat que fa que l'única possibilitat per aconseguir l’embaràs sigui optar per la donació bé sigui d'òvuls o semen.

Ja podeu votar a la nova enquesta sobre els embrions congelats.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *