Donació

En alguns casos d'esterilitat està indicat canviar els gàmetes de la parella. Pot tractar-se dels òvuls, dels espermatozoides o de tots dos. El tractament quan no es poden utilitzar els propis òvuls o espermatozoides és la donació, mitjançant la qual utilitzem els gàmetes procedents d'un donant que compleix els requisits legals establerts per poder donar.

Donació d’òvuls

Què és la donació d'òvuls?

La donació d'òvuls és el tractament de reproducció assistida mitjançant el qual es fecunden òvuls d'una donant, amb el semen de la parella o d'un donant, al laboratori.


La donació d'òvuls consta de 3 fases:

  • Sincronització amb la donant
  • Preparació endometrial
  • Fecundació in vitro dels òvuls de la donant i posterior transferència dels embrions

Quan està indicada la donació d'òvuls?

La donació d'òvuls està indicada en els casos en què la dona no pugui aconseguir un embaràs amb els seus propis òvuls. Les causes més freqüents són:

 • Edat avançada
 • Baixa qualitat dels òvuls
 • Baixa reserva ovàrica després de fallades repetides d'FIV
 • Malalties genètiques

Quines proves són necessàries per a la donació d'òvuls?

Per fer un tractament de donació d'òvuls són necessàries les següents proves:

 • Ecografia ginecològica per descartar patologia de l'úter i dels ovaris.
 • Seminograma per valorar la qualitat de la mostra. Si la qualitat del semen és molt baixa, caldrà ampliar l'estudi andrològic amb altres proves addicionals.
 • Cariotip de l'home per descartar anomalies genètiques que puguin afectar l'embrió.
 • Estudi de serologies per descartar la presència de malalties infeccioses transmissibles.

Quant dura el tractament de donació d'òvuls?

En un mes el tractament pot estar finalitzat.

Quantes vegades he d'anar a la clínica durant la donació d'òvuls?

Per realitzar el tractament cal acudir en dues ocasions. La primera vegada per organitzar el cicle i congelar una mostra de semen si fos necessari. La segona vegada per a realitzar la transferència dels embrions.

Durant el procés es realitzarà una ecografia de control endometrial que es pot fer a la pròpia Clínica o amb el seu ginecòleg habitual.

 Mare per donació d'òvuls

Qui són les donants d’òvuls?

Les donants d'òvuls són noies joves d'entre 18 i 35 anys d'edat amb bon estat de salut físic i mental. Per poder ser donant cal passar per una sèrie de proves entre les que s'inclouen l'estudi dels seus antecedents personals i familiars, una valoració psicològica, una revisió general i ginecològica i una anàlisi de sang per descartar possibles malalties infeccioses i les anàlisis genètiques necessaris.

Com es pot millorar la selecció de la donant?

Con el objetivo de ofrecer la máxima calidad en sus tratamientos, Barcelona IVF aplica a sus donantes un test genético para descartar enfermedades hereditarias graves.

Amb l'objectiu d'oferir la màxima qualitat en els seus tractaments, Barcelona IVF aplica als seus donants un test genètic per descartar malalties hereditàries greus.

Tothom està en risc de tenir una malaltia genètica encara que no tingui antecedents familiars. Malalties com la Fibrosi Quística, la distròfia muscular i la Síndrome de X Fràgil apareixen aproximadament en 1-2 casos de cada 8000 nens nascuts per la qual cosa hem de tenir-les en compte a l'hora de fer un plantejament reproductiu. Malalties menys freqüents com les Talassèmies, la Malaltia de Gaucher, la Atròfia Muscular Espinal i moltes altres, mereixen també la seva consideració per la gravetat del seu pronòstic.

Mitjançant l'aplicació del test genètic a la donant i al pare, podrem detectar les alteracions genètiques que poden desenvolupar fins a un total de 250 malalties, de manera que eliminem pràcticament íntegrament el risc de tenir un fill amb una d'aquestes malalties.

Com s’escull la meva donant d’òvuls?

L'assignació de la donant es realitza per un equip mèdic especialitzat en funció de les característiques físiques dels pacients i els seus grups sanguinis. És una tasca d'enorme responsabilitat i per això es realitza cada assignació tenint en compte la singularitat de cada cas.

donacion-ovulos-chicaQuina informació puc tenir de la meva donant?

A Espanya la donació d'òvuls és anònima, el que protegeix tant la identitat de la donant com la dels pacients i la seva descendència. No obstant això és possible conèixer informació general de la donant com les seves característiques físiques, grup sanguini i edat. A Barcelona IVF també compartim dades de la donant relacionats amb les seves aficions, la seva personalitat i el motiu pel qual donen.

Per què és necessària la sincronització amb la donant?

Per realitzar una donació d'òvuls cal que la donant i la pacient iniciïn el seu cicle al mateix temps perquè l'úter de la pacient estigui preparat quan s'hagin de transferir els embrions. Aquesta fase té una durada aproximada de 2 a 3 setmanes.

Com es prepara el meu endometri?

Per tenir l'endometri preparat per rebre els embrions cal realitzar un tractament hormonal substitutiu. El tractament s'inicia amb estrògens i es comprova el correcte desenvolupament de l'endometri amb una ecografia vaginal. Un cop s'obtenen els òvuls de la donant s'afegeix la progesterona perquè l'endometri sigui receptiu el dia de la transferència dels embrions.

Com s’obtenen els embrions?

Els embrions s'obtenen realitzant la fecundació in vitro dels òvuls de la donant amb el semen de la parella o d'un donant de semen. Aquests embrions es mantenen en cultiu al laboratori durant 5 dies fins que són transferits.

Com es transfereixen els embrions?

La transferència dels embrions és un procediment senzill que no requereix ni ingrés ni anestèsia. S'introdueix un catèter pel canal cervical per poder dipositar els embrions a l'interior de l'úter. Normalment es transfereixen entre 1-2 embrions encara que la tendència actual és la de transferir un únic embrió per reduir els riscos d'embaràs múltiple.

Què es fa amb els embrions que no es transfereixen?

Si després de la transferència embrionària queden embrions de bona qualitat, aquests seran congelats.

Podré fer vida normal durant la donació d'òvuls?

Sí fins al dia de la transferència. Aquest dia es recomana repòs relatiu i a partir d'aquest moment s'aconsella portar una vida tranquil·la evitant esforços importants. No hi ha cap inconvenient a viatjar després de la transferència d'embrions.

Què puc fer per millorar les meves possibilitats d'embaràs després de la transferència?

És freqüent plantejar-se què es pot fer després de la transferència per afavorir l'embaràs. No hi ha res addicional que es pugui fer per augmentar les possibilitats d'embaràs més que esperar que els embrions s'implantin correctament i fer un tipus de vida normal i relaxada.

Hi ha algun límit en el número de donacions?

No hi ha cap límit en el nombre de donació d'òvuls que es poden realitzar però cal tenir en compte que el 90% dels pacients aconsegueixen l'embaràs en els 3 primers cicles de donació d'òvuls.

Taxes d’èxit de la donació d’òvuls

La donació d'òvuls és el tractament d'esterilitat amb major taxa d'èxit ja que s'utilitzen òvuls donats procedents de dones joves i sense problemes d'esterilitat. Donades les bones taxes d'embaràs es pot plantejar la transferència d'un sol embrió el que evita el risc d'una gestació múltiple. Veure els nostres resultats

Riscos de la donació d’òvuls

El principal risc de la donació d'òvuls és l'embaràs múltiple si es transfereix més d'un embrió. Actualment amb els bons resultats del cultiu llarg a blastocist moltes parelles decideixen transferir un únic embrió per evitar l'embaràs de bessons.

Donació de semen

Què és la donació de semen?

La donació de semen consisteix a utilitzar semen procedent d'un donant en qualsevol dels tractaments de reproducció assistida: inseminació artificial, FIV o donació d'òvuls.

Quan està indicada?

La donació de semen està indicada en els següents casos:

 • Qualitat del semen que no permeti el seu ús
 • Malalties genètiques
 • Absència de parella masculina

donacion-semenQui són donants de semen?

Els donants de semen són homes joves amb bon estat de salut físic i mental. Per poder ser donant de semen cal passar per una sèrie de proves entre les que s'inclouen l'estudi dels seus antecedents personals i familiars, una valoració psicològica, una valoració andrològica i una anàlisi de sang per descartar possibles malalties infeccioses i les anàlisis genètiques necessaris. Per ser donant de semen no és suficient tenir un seminograma normal sinó que la mostra ha de tenir una bona capacitat de recuperació i una bona supervivència després de la descongelació.

Com s’escull el meu donant de semen?

La selecció del donant de semen es realitza per l'equip mèdic especialitzat en funció de les característiques físiques dels pacients i els seus grups sanguinis. És una tasca d'enorme responsabilitat i per això es realitza cada assignació tenint en compte la singularitat de cada cas.

Quina informació puc tenir del donant de semen?

A Espanya la donació de semen és anònima, el que protegeix tant la identitat del donant com la dels pacients i la seva descendència. No obstant això és possible conèixer informació general del donant com les seves característiques físiques, grup sanguini i edat.

Donació d’ embrions

Que és la donació d’embrions?

La donació d'embrions és un tractament en el qual la dona receptora rep embrions legalment donats per parelles que no volen tenir més fills.

donacion-embrionesQuan està recomanada la donació d’embrions?

La donació d'embrions està recomanada en aquells casos que necessitin recórrer a una donació de gàmetes i que per motius ètics prefereixin utilitzar embrions donats.

Quines proves són necessàries per a la donació d’ embrions?

Per fer un tractament de donació d'embrions són necessàries les següents proves:

 • Ecografia ginecològica per descartar patologia de l'úter i dels ovaris.

 • Estudi de serologies per descartar la presència de malalties infeccioses transmissibles.

Qui són els donants?

Perquè un embrió pugui ser donat amb fins reproductius ha de procedir d'una parella en què tots dos membres compleixin tots els requisits legals per a ser considerats com a donants.

Com es fa la donació d’ embrions?

La transferència d'embrions donats tan sols requereix un bon desenvolupament de l'endometri per part de la dona. Per això s'utilitza un tractament hormonal via oral o transdèrmica que s'administra des de l'inici del cicle. Uns dies després es comprova que l'endometri s'hagi preparat correctament i s'organitza el dia de la transferència. Els embrions es descongelen el dia de la seva transferència.

Taxes d’èxit de la donació d’ embrions

La taxa d’èxit de la donació d’embrions és l’ equivalent a la d’una transferència d’embrions congelats, situant-se per sobre del 40%.